Quantcast

L'economia espanyola va créixer un 3,1% el 2017, segons confirma l'INE

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) va confirmar aquest dijous que, com a resultat de l'agregació de les estimacions corresponents als quatre trimestres de l'any 2017, el PIB a preus corrents es va situar en 1.163.662 milions d'euros, el que suposa un augment del 3,1% respecte l'any anterior.

d'aquesta manera, el PIB espanyol encadena tres anys consecutius amb creixements superiors al 3%, després de les alces del 3,4% el 2015 i del 3,3% el 2016. Les dades d'Estadística reflecteixen que de la taxa de creixement del 3,1% el 2017, la demanda nacional va aportar 2,8 punts i la demanda exterior tres dècimes.

Segons va informar l'INE, el PIB espanyol va registrar un creixement trimestral del 0,7% en el quart trimestre del 2017. Aquesta taxa és la mateixa que l'estimada per al tercer trimestre. El creixement respecte al mateix trimestre de l'any anterior se situa en el 3,1%, taxa similar a la del trimestre precedent.

La contribució de la demanda nacional al creixement anual del PIB registrada en el quart trimestre del 2017 va ser de 3,2 punts, dues dècimes superior a la del tercer trimestre. Mentrestant, la demanda exterior va presentar una aportació de -0,1 punts, dues dècimes inferior a la del trimestre anterior (+ 0,1%). En concret, les exportacions de béns i serveis disminueixen 1,2 punts el seu creixement, passant del 5,6% al 4,4%; i les importacions van disminuir set dècimes el seu creixement, del 5,9% al 5,2%.

DETALL DE LA DEMANDA

L'INE ha explicat que atenent als dos principals components de la demanda nacional, la despesa en consum final va presentar entre octubre i desembre una variació interanual més gran que la registrada en el tercer trimestre (+ 2,5% davant el + 2,1%), mentre que la formació bruta de capital fix va registrar un creixement similar (+5,6%).

La despesa en consum final de les llars experimenta un creixement interanual del 2,5%, una dècima superior al del tercer trimestre, com conseqüència del comportament conjunt dels diferents tipus de béns i serveis que l'integren.

Per la seva banda, la despesa en consum final de les administracions públiques va presentar una variació interanual del 2,4%, un punt superior a la del trimestre precedent.

la formació bruta de capital fix va registrar un creixement del 5,6%, taxa similar a la del trimestre davant rior; la inversió en construcció va disminuir en tres dècimes la seva variació interanual, passant del 5,1% al 4,8%; i la inversió en béns d'equip va accelerar el seu creixement al 7,9%.

OCUPACIÓ

Quant a l'ocupació de l'economia, en termes de llocs de treball equivalents a temps complet, aquest va registrar una variació trimestral del 0,5%, tres dècimes inferior a l'experimentada en el tercer trimestre de l'any (+ 0,8%). En termes interanuals, l'ocupació presenta una taxa del 2,9%, similar a la del trimestre precedent. Aquesta evolució suposa un increment net d'uns 506.000 llocs de treball equivalents a temps complet en un any.

A escala agregada, tant la indústria com l'agricultura van presentar taxes de creixement inferiors a les registrades en el trimestre anterior. La variació de l'agricultura va ser del 2% (enfront del 3,4%) i la de la indústria del 3,2% (enfront del 3,3%).

Per contra, la construcció va augmentar la seva taxa anual en 1,9 punts, fins al 6,6%; i els serveis van mantenir el seu creixement respecte al tercer trimestre en el 2,6%.

De la consideració conjunta del creixement del PIB trimestral i de les dades d'ocupació ocupat, l'INE assenyala que es dedueix que la taxa de variació interanual de la productivitat aparent per lloc de treball equivalent es manté en el 0,2%.

pel que fa al creixement de la productivitat aparent per hora efectivament treballada, aquest arriba a una taxa del 1,2% , una dècima inferior a la registrada el tercer trimestre de l'any (1,3%).

Pel que fa a la distribució primària de les rendes, la remuneració dels assalariats es va incrementar del 3,4 % al 3,5% en taxa interanual en el quart trimestre de 2017.

el creixement del cost laboral per unitat de producte (CLU) se situa en el 0,0%, fet que suposa 1,2 punts per sota de la variació experimentada per l'deflactor implícit de l'economia (+1,2%).

Comentarios de Facebook