martes, 29 septiembre 2020 1:18

Més de 2,6 milions de jubilats a Espanya tenen 75 anys o més

Aquests mica més de 2,6 milions de pensionistes representen el 45,1% sobre el total de pensions per jubilació del sistema. Per grups d'edat, en el col·lectiu de 75 a 79 anys es van comptabilitzar 958.505 pensions amb una quantia mitjana de 985,97 euros mensuals . < / p>

Per sota es va situar el col·lectiu de 80 a 84 anys , en el qual es van registrar un total de 848.151 pensions amb 885,06 euros de mitjana . Amb 85 i més anys hi ha a Espanya 846.878 pensions l'import mitjà és de 795,55 euros .

Amb diferència se situen els jubilats que tenen entre 65 i 69 anys . Aquest col·lectiu va sumar 1.503.127 pensions . En aquest cas, la pensió mitjana va ser de 1.240,31 euros . Per als que tenien entre 70 i 74 anys , la seva pensió es va situar en els 1.120,76 euros . Aquest grup d'edat va suposar 1.369.857 pensions .

Atenent al sexe, els homes de 75 o més anys van representar més de la meitat del total de pensions per jubilació, amb 1,6 milions , mentre que les dones van ser 1,05 milions de pensions.