miércoles, 23 septiembre 2020 12:20

El volum de negoci empresarial a Espanya va augmentar un 6,8% el 2017

L'Índex de Xifra de Negocis Empresarial a Espanya va augmentar un 6,8% en el conjunt de l'exercici 2017 respecte a l'any anterior, amb tots els sectors en positiu, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) .

En la sèrie corregida d'efectes estacionals i de calendari, la xifra de negocis empresarial va avançar un 7,1%. Subministrament d'energia elèctrica i aigua va ser la categoria que va registrar el major augment en 2017, d'un 8,3%.

Mentrestant, aquest indicador va créixer en taxa anual un 4,5% al ??mes de desembre, fet que suposa 3,1 punts menys respecte a la taxa anual de novembre i suma 17 mesos en positiu.

Corregida d'efectes estacionals i de calendari, la xifra de negocis empresarial va créixer un 7,1% en desembre respecte al mateix mes de 2016.

Tots els sectors van presentar taxes positives, destacant serveis no financers de mercat, que va créixer un 5,2% i va ser el sector que major augment ha registrat.

en taxa mensual, la xifra de negocis empresarial entre els mesos de desembre i novembre, en la sèrie corregida, va augmentar un 0,6%, una taxa que és 1,3 punts inferior al registre de novembre.

dels quatre sectors analitzats, tres van presentar taxes mensuals positives. Indústries extractives i manufacturera va registrar el major augment (1,8%). Per contra, Comerç va presentar l'únic descens (-0,4%).