Quantcast

La UE conclou que les treballadores embarassades poden ser acomiadades en un ERO

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) considera que la normativa europea no s'oposa a la norma espanyola que permet l'acomiadament d'una treballadora embarassada amb motiu d'un acomiadament col·lectiu en el marc d'un ERO.

Així es pronuncia el TJUE en una sentència en resposta a una consulta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre l'acomiadament d'una treballadora de Bankia a l'ERO aplicat per l'entitat financera el 2013.

Bankia va notificar a aquesta treballadora, embarassada en aquest moment, una carta d'acomiadament conforme a l'acord aconseguit per la comissió negociadora. La carta d'acomiadament exposava, en particular, que en el cas concret de la província en què prestava serveis la treballadora (Barcelona) era necessari un profund ajust de la plantilla, i que, en el procés de valoració realitzat a l'empresa durant el període de consultes, la puntuació que la treballadora havia obtingut es trobava entre les més baixes.

la treballadora afectada va presentar demanda d'acomiadament davant el Jutjat del Social número 1 de Mataró (Barcelona), el qual es va pronunciar a favor de Bankia. Posteriorment, va interposar recurs de suplicació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Per al TJUE, encara que la Directiva 92/85 prohibeix l'acomiadament de les treballadores durant el període comprès entre el començament del seu embaràs i el final del permís de maternitat, recorda que sí que ho permet en els casos excepcionals no inherents al seu estat admesos per les legislacions o pràctiques nacionals.

Referent a això, explica que una decisió d'acomiadament que s'hagi pres per raons essencialment relacionades amb l'embaràs de la treballadora és incompatible amb la prohibició d'acomiadament establerta en dita Directiva.

en canvi, sosté que una decisió d'acomiadament que s'hagi pres, durant el període comprès entre el començament del embaràs i el final del permís de maternitat, per raons no relacionades amb l'embaràs de la treballadora no és contrari a la Directiva 92/85.

per a això, l'empresari ha de comunicar per escrit motiu s justificats d'acomiadament i l'acomiadament de la treballadora ha d'estar admès per la legislació o pràctica de l'Estat membre en qüestió.

Comentarios de Facebook