Compartir

El A juntament de Madrid ha activat Protocol de mesures a adoptar durant els episodis d'alta contaminació per diòxid de nitrogen , en haver-se superat en dues estacions de la Xarxa de Vigilància de la Qualitat de l'Aire (Ramón i Cajal i Barri del Pilar) els 180 micrograms / m3 de diòxid de nitrogen ( NO 2 ) durant dues hores consecutives, i sent la previsió meteorològica desfavorable .

Amb l'activació del protocol, la velocitat de circulació en la M-30 i en les vies d'accés a l'interior de la M-40 , en ambdós sentits, ha quedat limitada a 70 quilòmetres per hora a partir de les 6.00 hores d'avui . El Ajuntament de Madrid recomana l'ús del transport públic .

El decret d'activació del protocol signat per la delegada de Medi Ambient i Mobilitat , Inés Sabanés , estarà vigent durant el temps que duri l'episodi de contaminació i donarà pas a l'activació de les successives mesures de restricció de circulació compreses en el mateix en el cas que les superacions es mantinguin o s'incrementin i si les condicions meteorològiques no passen a ser favorables.

el Ajuntament de Madrid anunciarà abans de les 12.00 hores d'avui les mesures que s'aplicaran dijous. Els ciutadans poden informar-se de les restriccions al trànsit a través del web municipal, panells informatius de trànsit i DGT , CRTM / EMT , gabinet de trànsit, Emergències Madrid, lloc web ' madrid.es ' i xarxes socials.