Compartir

La Junta d'Andalusia va retirar el 3 de gener la custòdia de Jonàs. un nen que tan sols té un any i que pateix una "anèmia megaloblàstica" . La Junta considera que els pares no van cuidar al nen, i que estava deshidratat i amb escassa massa muscular quan va ingressar a urgències.

Els pares de Jonàs, en una entrevista a El Espanyol, reclamen a l'esmentat mitjà que l'organisme andalús està faltant a la veritat i que han cuidat Jonàs des del primer moment en què es va posar dolent amb altes febres. Els progenitors asseguren que els han reitrado la custòdia per "pura ideologia" pel fet que ells han optat per "la criança amb afecció, fora de les lleis que marca aquesta societat", ja que el mantenien allunyat de qualsevol tipus de control pel que fa a vacunes ni pediatrías.

la Junta va negar rotundament que se li hagi retirat la custòdia per aquesta causa es basa en l'informe presentat pel personal sanitari de l'hospital Puerta del Mar de Cadis ja que consideren que el menor se li col·loca en una situació de "perill extrem".