Compartir

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que l'activitat de Uber s'ha de considerar com una empresa de transport i, per tant, els obliga a comptar amb una llicència a la Unió Europea per poder operar. Els magistrats segueixen el criteri de l'advocat de la UE, i donen la raó a l'Associació Professional Elite Taxi de Barcelona que va interposar el 2014 una demanda en aquest sentit davant el Jutjat Mercantil número 3 de la ciutat Comtal. El Tribunal estima que és una plataforma de transport i no una de societat de la informació.

L'associació de taxistes de Barcelona va al·legar que, a través d'una aplicació per a telèfons intel·ligents, la plataforma electrònica proporciona un servei remunerat de posada en contacte entre conductors no professionals que utilitzen els seus propis vehicles i persones que vulguin efectuar desplaçaments urbans, i ha assenyalat que ni Uber ni els conductors dels vehicles disposen de les llicències i autoritzacions establertes en el Reglament Metropolità del Taxi de Barcelona.

Per tal de determinar si les activitats de Uber poden ser qualificades de deslleials i de comprovar si violen les normes espanyoles en matèria de competència, el Jutjat del Mercantil número 3 de Barcelona va considerar necessari aclarir si la plataforma ha o no disposar d'una autorització administrativa prèvia.

Amb aquesta finalitat, estima cal determinar si s'ha de considerar que els serveis prestats per aquesta societat són serveis de transport, serveis de la societat d i la informació o una combinació d'ambdós tipus. De la qualificació que se'ls atorgui dependrà que sigui possible o no imposar a Uber l'obligació de disposar d'una autorització administrativa prèvia.

Concretament, si el servei prestat per Uber està comprès dins l'àmbit d'aplicació de la directiva relativa als serveis en el mercat interior o de la directiva sobre el comerç electrònic, les activitats de Uber no poden ser considerades deslleials.