Compartir

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictaminarà avui si l'activitat de Uber constitueix actes de competència deslleial, després que l'Associació Professional Elite Taxi de Barcelona interposés el 2014 una demanda en aquest sentit davant el Jutjat del Mercantil número 3 de la Ciutat Comtal.

l'associació de taxistes de Barcelona va al·legar que, a través d'una aplicació per a telèfons intel·ligents, la plataforma electrònica proporciona un servei remunerat de posada en contacte entre conductors no professionals que utilitzen els seus propis vehicles i persones que vulguin efectuar desplaçaments urbans, i ha assenyalat que ni Uber ni els conductors dels vehicles disposen de les llicències i autoritzacions establertes en el Reglament Metropolità del Taxi de Barcelona.

Per tal de determinar si les activitats de uber poden ser qualificades de deslleials i de comprovar si violen les normes espanyoles en matèria de competència, el Jutjat del Mercantil n úmero 3 de Barcelona va considerar necessari aclarir si la plataforma ha o no disposar d'una autorització administrativa prèvia.

Amb aquesta finalitat, s'estima necessari determinar si s'ha de considerar que els serveis prestats per aquesta societat són serveis de transport, serveis de la societat de la informació o una combinació d'ambdós tipus. De la qualificació que se'ls atorgui dependrà que sigui possible o no imposar a Uber l'obligació de disposar d'una autorització administrativa prèvia.

Concretament, si el servei prestat per Uber està comprès dins l'àmbit d'aplicació de la directiva relativa als serveis en el mercat interior o de la directiva sobre el comerç electrònic, les activitats de Uber no poden ser considerades deslleials.