Compartir

Durant el 2018 els espanyols gaudirem de 12 dies festius, 10 d'ells es celebren de manera conjunta a tot Espanya, tal com es recull en una resolució de la Direcció general d'Ocupació publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat ( BOE).

Nou festius, dels deu dies de festa comuna, seran nacionals "no substituïbles" per les comunitats: 1 de gener (dilluns), 30 de març (divendres Sant), 1 de maig ( dimarts), 15 d'agost (dimecres), 12 d'octubre (divendres), 1 de novembre (dijous), 6 de desembre (dijous), 8 de desembre (dissabte) i 25 de desembre (dimarts).

< p> a aquests festius se suma un més, el Dia de Reis (6 de gener, dissabte), serà festa a totes les comunitats autònomes.

al costat d'aquests deu, figuren dos més que les comunitats poden canviar : el 19 de març (Sant Josep) i el 29 de març (dijous Sant). El 19 de març només serà festiu a la Comunitat Valenciana i Múrcia, mentre el Dijous Sant (29 de març) serà festiu a tot Espanya menys a Cantàbria i Catalunya.

A tots aquests dies festius , cal sumar el dia que cada comunitat autònoma estableix com a festa pròpia, i els dies festius locals de cada ciutat.

l'1 de gener (Cap d'Any) torna a ser festiu. Aquesta data no es recollia com a tal en el calendari de 2017 ja que queia en diumenge. D'aquesta manera, en 2018 hi haurà un festiu més que el 2017, quan només hi va haver nou festius comuns a tot Espanya.