Quantcast

Els partits ultimen el primer pacte d'Estat de la legislatura contra la violència de gènere

Els partits polítics ultimen el primer pacte d'Estat de la legislatura que, previsiblement, s'aprovarà divendres que ve, i que està enfocat a lluitar contra la violència masclista.

Aquest dilluns tots els grups parlamentaris s'han reunit per revisar les més de 200 mesures que inclou aquest pacte, que compta amb un pressupost de 1000 milions d'euros.

La dona maltractada ja no haurà de presentar una denúncia per accedir als ajuts socials i per rebre acompanyament.

L'acreditació com a víctima de maltractament es podrà fer a través de sentències que declarin que la dona ha patit qualsevol de les formes de violència definides en la llei, ordre de protecció vigent o resolució judicial que hagués acordat aquest tipus de mesura, informe del fiscal, atestat policial, informe mèdic o psicològic o informe de serveis públics amb capacitat d'identificar aquestes situacions.

Es crearan unitats de suport en els Ajuntaments per identificar les víctimes i per ajudar-les a fer el pas de denunciar.

Es prohibiran les visites a la presó dels fills al pare maltractador condemnat.

S'ampliaran les campanyes educatives sobre igualtat i conscienciació social. A més, s'impartirà formació especial per als professionals que puguin estar en contacte amb les dones maltractades.

La confessió del maltractador ja no serà un atenuant amb la qual podrà rebaixar la seva pena.

Comentarios de Facebook