Compartir

Aquest dimecres, el Banc Santander ha anunciat la compra del 100% del capital del Banc Popular per un euro per evitar la seva caiguda. Aquesta compra arriba després que el Banc Central Europeu constatés la inviabilitat de l'entitat de manera imminent i el risc de la seva caiguda.

El Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) i el mateix Santander han publicat sengles comunicats en què han anunciat la compra del Popular. El Santander ha realitzat l'operació com resultat d'un procés de venda organitzat “en el marc d'un esquema de resolució” adoptat per la Junta Única de Resolució europea i executat pel FROB.

“Com a part de l'execució de l'esmentat dispositiu de resolució s'ha produït l'amortització íntegra de la totalitat de les accions de Banc Popular en circulació al tancament d'ahir i de les accions resultants de la conversió dels instruments de capital regulatori Additional Tier 1 emesos pel Popular i la conversió de la totalitat dels instruments de capital regulatori Tier 2 emesos pel Popular en accions de l'entitat de nova emissió, les quals han estat adquirides per Banc Santander per un preu d'un euro”, ha explicat l'entitat presidida per Ana Botín.

El Banc Santander pretén realitzar una ampliació de capital d'uns 7.000 milions d'euros per a “cobrir el capital i les provisions requerides per reforçar el balanç de Banc Popular”.

Aquesta compra garanteix “la seguretat dels dipositants de Banc Popular i l'absència d'impacte per a les finances públiques, segons indica el comunicat.