Compartir

La directora general d'indústria , Núria Betriu, s'ha mostrat convençuda que l'aposta pel lideratge privat i la ren vació tecnològica impulsaran la indústria a Catalunya.

La consellera delegada de ACCIO i directora general d'indústria, Núria Bertran, ha presentat la política industrial del Govern de Espanya davant les comissions d'indústria i Innovació de Foment del Treball.

Bertran ha defensat davant l'empresariat català el punt de partida de Catalunya com a economia oberta al món i líder per atreure inversions estrangeres.

6.400 multinacionals són presents ara mateix a Catalunya. La inversió estrangera a la indústria ha crescut l'últim any un 51,4% fins arribar als 1.285,6 milions d'euros.

El president de la Comissi ó d'Indústria, Josep Lluís Cabestany, ha subratllat la necessitat de maximitzar el valor afegit industrial per a crear millor ocupació i millors salaris.

Catalunya ha estat la quarta regió d'Europa i la primera d'Europa Occidental Continental en atracció d'inversions per volum de inversió atreta. En total han estat 113 projectes amb una inversió de 5.223.7 milions d'euros i la creació de 7.465 llocs de treball.

Respecte de la innovació, el g Asto en innovació tecnològica ha estat de 3.119 milions d'euros i representa el 2,7% del total d'ajuts atorgats a la Unió Europea, dins del programa Horitzó 2020.

Betriu ha explicat que aquest volum posiciona a Catalunya com la primera regió d'Europa Occidental Continental a projectes de inversió en R més d, el que representa el 54,7% dels projectes en aquest concepte de l'Estat en el període 20 10-2015 amb la creació de 7.750 llocs de treball.

Des de la patronal catalana es h a posat èmfasi en la necessitat d'una defensa més decidida a Catalunya per part del Govern d'Espanya, integrant, a més de la innovació i la internacionalització, el conjunt de polítiques que afecten de forma d irecta o indirecta l'activitat industrial, com les relacions laborals, l'energia, les infraestructures, el medi ambient o l'urbanisme.