Compartir

La jornada sabatina del Sant Jordi d'enguany va ajudar a qu i s'incrementessin les vendes dels llibres i de les roses.

El bon temps va ajudar també a que els ciutat anys es llancessin als carrers de Barcelona i, més àmpliament, de tot el territori, per adquirir els llibres en un dia tan assenyalat a Catalunya.

El Gremi de Llibreters de Cat alunya ha informat que les vendes de llibres es van incrementar aquest dissabte un 3% en relació a l'anterior edició que, també va tenir un clar color positiu.

Les vendes van ser excepcionals en el centre de la capital catalana i més moderades en els barris de la perifèria que no tenen la mateixa capacitat com ercial en els caps de setmana que l'eix neuràlgic de la ciutat.

a Girona es va produir un c asso excepcional ja que només el matí del Sant Jordi ja va ser superior a tot el que es va vendre en l'anterior edició.

El Gremi de Llibreters ha xifra do en 20.960.000 la facturació d'aquest Sant Jordi amb més d'un milió i mig de llibres venuts, un xifra superior al que va esdevenir en anys on la crisi econòmica era encara incipient.

quant a la llengua en la qe més es venen els llibres, el català ha escalat posicions i, ara mateix, més de la meitat dels exemplars adquirits van ser en llengua vernacla. O na xifra que supera lleugerament el 25% a la resta de l'any.

Per tercer any seguit les vendes en llengua catalana han superat les dels llibres en llengua castellana, 1 54,32% enfront d'un 45,38%.

El sector ha qualificat de excepcionals aquestes xifres en comparació amb les vendes que es succeeixen un mes i un altre on la simetria se situa en quatre a un a favor dels exemplars venuts en llengua castellana.

els llibreters catalans confien que es mantinguin aquests percentatges de vendes en futures edicions del Sant Jordi però són conscie bans de que la meteorologia i el fet que coincidís en dissabte han ajudat substancialment l'increment de les vendes.