Compartir

La Junta Directiv a de Foment del Treball ha analitzat la resolució de la Conselleria de Treball, Afers socials i Famílies del 30 de març passat que reparteix la representativitat de les tres organitzacions empresarials més representatives de Catalunya en un 33% cadascuna.

El president de la patronal catalana , Joaquim Gay de Montellà, i el secretari general de l'entitat, Joan Pujol, han explicat davant de la Junta Directiva que, al seu entendre, l'actuació del Departament de Treball afecta negativament el diàleg entre l'administració i les organitzacions empresarials.

Els representants de Foment t han recordat el conjunt d'iniciatives d'àmbit administratiu que d'un temps ençà ha adoptat la Generalitat que, en molts casos, han estat suspeses pels tribunals i que, en conjunt, han generat al voltant de la representativitat empresarial "un procediment viciat" .

La Junta Directiva de Foment ha valorat que els últims actuacions judicials que, previ recurs de Foment i de Fepime, suspenen les resolucions i el decret, que alteraven el repartiment de la representació, deixa plenament vigent la resolució del conseller d'Empresa i Ocupació de fa tres anys que establia la distribució de la representativitat en un 60% per Foment, un 15% per Fepime i un 25% per Pimec .

la Junta Directiva, en la seva anàlisi de la situació, ha destacat que no s'ha produït modificació alguna de caràcter administratiu que alteri aquesta distribució de la representativitat del 60% -15% i 25%.

d'altra banda, Foment ha lamentat les formes amb què ha actuat el Departament de Treball amb la resolució del 30 de març per a la q ue només ha obert un període de 10 dies per presentar al·legacions .

en conclusió, per Foment és inqüestionable el repartiment de la representativitat tat en un 60% -15% i un 25%, reflectint així de forma precisa la realitat estructural de les empreses catalanes.