Compartir

El Govern que presideix Carles Puigdemont té en el seu full de ruta, entre altres objectius, la voluntat d'impulsar el sector de les tecnologia s de la informació i les telecomunicacions.

el departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya emprendrà en aquesta legislatura iniciatives orientades a incrementar el seu valor afegit, fomentar la innovació i el coneixement especialitzat així com la coordinació < strong> de polítiques de promoció del sector.

l'objectiu final és promoure la creació de les infraestructures de telecomunicacions més adequada per traslladar els catalans, a les empreses del territori , ja les diferents administracions públiques els serveis avançats de comunicacions electròniques.

Des del Govern es facilitarà la coordinació dels òrgans dels departaments que tinguin relació amb l'àmbit materila propi de la Direcció General i, especialment , respecte a les relacions amb els prestadors de serveis i operadore s de tecnologies de la informació, telecomunicacions i societat de la informació.

la Generalitat de Catalunya exercirà així les seves competències en matèria de planificació, gestió, ordenació, regulació , inspecció i règim sancionador en aquest àmbit de la societat de la informació , les telecomunicacions, les comunicacions electròniques i l'espectre radioelèctric. S'exclouen les competències sobre els serveis de comunicació audiovisual.

Des de la Conselleria d'Empresa i Ocupació es dirigirà la política de les infraestructures de les telecomunicacions i dels sistemes d'informació necessaris per a satisfer els requisits imprescindibles en aquesta matèria.

El Govern es compromet també a coordinar amb els òrgans competents a escala estatal respecte a les necessitats espectrals < strong> dels serveis de l'administració catalana.

en resum, Catalunya confia a seguir en la primera línia de les innovacions de les tic, les empreses de telecomunicacions que articulen la societat de la informació.