Quantcast

El Govern recorre contra el decret d'ordenació de les mútues

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha autoritzat al departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda a interposar un requeriment davant del Ministeri d'Economia i Competitivitat pel real decret de 20 de novembre d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reaseguradotas.

Aquest és un text que desenvolupa reglamentàriament la llei per la qual la legislació espanyola completa la transposició de la directiva europea Solvència II a l'àmbit assegurador, al qual pertanyen les mutualitats .

La Generalitat considera que el decret vulnera les competències que l'executiu català té atribuïdes en matèria d'ordenació de les asseguradores privada s, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

L'acció jurídica de l'administració catalana suposa un pas previ a la interposició d'un recurs contenciós administratiu. El Govern que pres ide Carles Puigdemont insisteix que l'Estat vulnera les competències autonòmiques en matèria de mutualitats.

Entre d'altres aspectes, la llei orgànica < strong> estatal afecta també la supervisió dels processos de fusions o escissions entre mutualitats de previsió social, que actualment porta a terme la Generalitat a través de la direcció general de política financera, asseguradores i tresor .

Amb aquest requeriment, el Govern de la Generalitat de Catalunya demana al Govern de l'Estat que derogui o bé declari nul·la la lletra b de la disposició final novena d'aquest Reial decret.

El Govern considera que hi ha una clara contradicció amb una llei anterior del mateix executiu espanyol a diversos articles.

El reglament, que és una norma de rang inferior a una llei, atribueix al Estigueu o la competència exclusiva en matèria mercantil.

Aquesta circumstància no es veu reflejad a en què llei que l'acaba de desenvolupar .

Comentarios de Facebook