domingo, 20 septiembre 2020 7:32

Granada, Almeria i Múrcia, províncies amb més risc de terratrèmol