Compartir

La Fiscalia s'ha querellat contra el futbolista brasiler del Reial Madrid Marcelo Vieira da Silva per una possible comissió d'un delicte contra la Hisenda Pública en no haver pagat l'IRPF en l'exercici de 2013. Segons declara l'organisme, la quantitat ascendeix prop del mig milió d'euros.

El futbolista va triar l'aplicació del règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats fins a Espanya, de manera que el deute d'Hisenda es determinava per les rendes obtingudes a Espanya. Un cop finalitzat el termini del règim, es va acollir a les normes generals de l'IRPF.

A més, des de 2006 fins a 2013, Marcelo ha cedit els seus drets d'imatge a diferents societats, com la uruguaiana Consultora Heltry, la britànica Chatarella Inersors Limited Birsen Trade SA Aquesta última va obtenir rendes superiors a un milió d'euros en raó de drets d'imatge facturades al Reial Madrid, a Adidas ja Panini.