Quantcast

Tributs reclama més de 22.500 euros a una vintena de societats per l'impost del 2017

El departament de Tributs i Fronteres reclama un total de 22.692 euros a una vintena de societats en concepte de l’impost sobre societats corresponents a l’exercici 2017 i a les quals no ha pogut fer la notificació de manera presencial.

Així consta en un edicte que es publica aquest dijous al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) en el qual s'informa dels imports que aquestes societats han de satisfer en concepte de pagament a compte de l’impost sobre societats corresponent al 2017, comunicant-los que a partir de la publicació d’aquest avís disposen de 30 dies per fer el pagament. També disposen d’aquest termini per presentar un recurs administratiu. L’import més elevat que es reclama és de 6.055 euros.

Comentarios de Facebook