Compartir

La convocatòria 2018 del programa Renova, per al foment de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables, suma 91 sol·licituds. Es tracta d’una xifra que és lleugerament inferior a les que s’havien rebut l’any passat en aquestes dates, quan ascendien a 124. La dada, però, és valorada de manera satisfactòria pel cap de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, Carles Miquel, ja que “va en la línia del que es persegueix” i que no és altra cosa que hi hagi més reformes integrals que no pas accions puntuals, com poden ser canvis de finestres. D’aquesta manera, aquest 2018 hi ha una reforma integral per cada tres sol·licituds davant l’una per cada quatre que es donava el 2017. Els imports de les ajudes atorgades sumen 308.957 euros i d’altres 172.846 euros s’han donat en concepte de préstec. A més, l’acollida a la subvenció a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, una de les principals novetats d’aquest any, ha estat molt positiva i ja s’han atorgat 35.000 euros i la potència instal·lada pot arribar en només un any a la que es va aconseguir entre el 2013 i el 2017.

Cal destacar que cada any el volum de demandes ha anat en increment respecte a l’any anterior i que la xifra que s’ha registrat aquest any, tot i que és inferior a la del 2017, és un 75% superior a la mitjana del programa per a les mateixes dates.

Tal com s’ha esmentat, en la convocatòria d’aquest any s’han “potenciat les actuacions més grans en detriment de les més petites”, tal com explica Miquel, ja que tenen un impacte més important. Així, s’ha creat la branca específica Renova+ que suposa l’increment del topall de la subvenció que pot arribar a un percentatge del 30%, si s’aconsegueix una etiqueta energètica ‘A’. A més a més, es dona “un pes específic” a l’energia fotovoltaica amb una dotació addicional de 150.000 euros (se subvencionen accions amb un percentatge del 40% i un topall de 20.000 euros) que se sumen a la partida d’un milió i mig que es destina al programa.

Així, en el cas de la fotovoltaica, el Govern deixa de subvencionar la compra d’energia, que és el que es feia fins ara, i es passa a donar ajudes a la instal·lació de plaques. I és que, tal com comenta Miquel, “Andorra té un gran potencial quant a l’energia solar”, ja que el país compta amb una radiació molt elevada i ara com ara la demanda és molt petita. A més, aquesta modificació en les ajudes s’emmarca també en el canvi de model de la Llei de transició energètica que preveu el foment de l’autoconsum. De fet, s’havien trobat que moltes persones demanaven, precisament, poder consumir l’energia que produïen en lloc de vendre-la, com passava fins ara. A més, es considera que es tracta d’una energia que ja “està madura”, és a dir, que cada cop requereix de menys subvencions i està més a l’abast de la població. Tal com s’ha esmentat, l’acollida està sent positiva i així, mentre que entre el 2013 i el 2017 es van instal·lar al voltant de 500 kW als quals cal afegir els 200 de tres instal·lacions públiques, aquest any ja se n’han instal·lat 70 kW però n’hi ha més de 550 en fase de projectes registrats en vuit sol·licituds, tal com destaca el cap de l’Oficina de l’Energia i el Canvi Climàtic.

Quan acabi aquesta convocatòria 2018 les previsions són que se superin les 1.200 sol·licituds des que el programa Renova es va posar en marxa. Miquel recorda que a finals del 2017 es van superar les 1.000 actuacions que ascendien a 46 milions i de les quals s’han subvencionat 5,7 milions. Aquestes dades suposen que per cada euro invertit pel Govern hi ha un impacte de 7,99 euros en el teixit econòmic. Es calcula que les actuacions que s’han fet en el marc d’aquest pla permeten estalviar al voltant d’1,2 milions de litres de gasoil i, pel que fa a les emissions, suposarien unes 3.200 tones de CO2 menys.

La convocatòria del programa Renova 2018 estarà oberta fins al 30 de novembre o fins quan s’acabi el pressupost que hi ha disponible: 150.000 euros per a la instal·lació de fotovoltaica, 1,5 milions per a ajudes directes i 13,8 milions per a avals de préstecs. Les actuacions que se subvencionen són la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques, la millora de la seguretat industrial, l’optimització de la sostenibilitat i l’eficiència energètica, l’embelliment de façanes, patis, cobertes i reforços estructurals, i la implantació d’energies renovables.