Quantcast

Tributs i Fronteres reclama 2 milions d'euros per deutes sobre la taxa d'activitats econòmiques

El departament de Tributs i Fronteres reclama a un total de 3.245 persones físiques i jurídiques una quantitat de 2.069.721 euros per l’impagament per la taxa d’activitats econòmiques corresponent al 2015. El llistat de les persones que tenen aquests deutes pendents amb l’administració tributària ha estat publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

A través de la publicació d’aquest edicte se’ls notifica els terminis que tenen per fer efectiu el pagament d’aquest deute ja que del contrari es procedirà a l’embargament de béns o drets. D’aquesta manera, s’informa que les persones tenen un termini d’un mes per fer efectiu el pagament, ja que passat aquest temps se’ls aplicarà un recàrrec del 20%. La quantitat que es reclama a més persones és la de 221,98 euros.

Comentarios de Facebook