Quantcast

Les transaccions immobiliàries creixen un 4,4% el segon trimestre de l'any

El departament d'Estadística va publicar ara fa tot just un mes, per primera vegada, dades sobre transaccions immobiliàries i preus de l'habitatge i sòl, tant del 2017 com del primer trimestre del 2018. Aquest dilluns torna a fer públiques dades corresponents al segon trimestre de l’any. Així, cal destacar que en aquest segon trimestre de l’any hi ha hagut un increment del 4,4% en el nombre de transaccions immobiliàries (541) respecte al mateix període de l’any passat. Pel que fa als béns immobles transmesos, és especialment destacable un augment del 43,8% en els de segona mà, que passen dels 1.231 de l’any passat a 1.613.

D’aquesta manera, segons les dades facilitades per Estadística, els béns immobles transmesos durant el segon trimestre de l’any creixen, de mitjana, un 31% respecte al segon trimestre del 2017. Pel que fa al tipus, els béns immobles d’obra nova transmesos en el segon trimestre del 2018 disminueixen un 63,7% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. Aquesta davallada es dona en totes les categories, és a dir, pisos, habitatges unifamiliars… I, en canvi, creixen els de segona mà, tal com s’ha esmentat, i en totes les categories.

Respecte al valor dels béns immobles transmesos durant el segon trimestre del 2018, ha disminuït en el -7,7% respecte al segon trimestre de l’any 2107. Cal destacar que la davallada és especialment important en l’obra nova, amb un -73,6%. Aquesta caiguda es registra en tots els tipus de contrucció amb l’excepció de pisos, habitatges unifamiliars i edificis de segona mà, on hi ha un increment del 20,5%.

Pel que fa a la superfície construïda transmesa, expressada en metres quadrats, s’ha incrementat el 20,3% respecte al segon trimestre de l’any anterior, destacant la superfície relativa a terrenys i places d’aparcament. En funció del tipus d’obra, la superfície transmesa d’obra nova ha disminuït el -70,5%, essent els pisos, habitatges unifamiliars i edificis les categories que més han disminuït respecte al segon trimestre del 2017. Per contra, la superfície de béns immobles de segona mà ha crescut el 24,2%, especialment la superfície corresponent als terrenys i places d’aparcaments.

Cal destacar que si es tenen en compte dades dels darrers dotze mesos, les transaccions immobiliàries creixen un 9,6%. En canvi, els béns immobles transmesos cauen un 5,2%, amb un descens del 80,4% en obra nova i, en canvi, augmenta un 19,6% en la segona mà. Pel que fa al valor dels immobles transmesos, baixa un 3,9% en l’acumulat dels darrers dotze mesos. La davallada més important té lloc en obra nova, amb un -64,2% i, en canvi, la segona mà creix un 5,5%. Quant a la superficie construïda transmesa, també cau un 47,5% en els darrers dotze mesos, sobretot l’obra nova (-97,4%).

Comentarios de Facebook