Compartir

La ratificació de l'acord entre el comú d'Encamp i FEDA per a la construcció d'una central de cogeneració al Pas de la Casa s'ha aprovat per majoria durant la sessió de comú d'aquest dijous, que com és habitual un cop l'any, s'ha celebrat precisament en aquest nucli de la parròquia. Tot i això, l'oposició ha criticat que l'empresa de Serveis Comunals d'Encamp S.A (SERCENSA), única distribuïdora d'energia al Pas de la Casa, quedi fora del conveni, ja que creuen que la societat pública podria aportar els coneixements tècnics necessaris per fer l'estudi d'implementació de la nova xarxa de calor a la localitat encampadana.

El portaveu de PS + Independents, Joan Sans, ha posat de rellevància que “hagués sigut interessant” des de casa comuna que “Sercensa hagués participat en aquest treball per veure si implica la pèrdua de beneficis”, ja que els clients actuals passarien a contractar els serveis de la central de cogeneració, en mans de FEDA. Per la seva part, el cònsol major de la parròquia, Jordi Torres, ha dit que no ho veia necessari i ha aclarit que, encara que la societat pública no participi en la primera fase del projecte, sí que podria prendre-hi part en la segona fase, distribuint l'energia als edificis.

Sans també ha criticat “presses per signar un conveni de col·laboració que no s’ha sotmès a l’anàlisi de tots els representants de casa comuna”, sense poder fer les preguntes pertinents. Per la seva part, el cònsol major ha justificat el retard en la signatura de l’acord per un “decalatge”, ja que “teníem previst el consell de comú per al dia 5 i l’hem hagut d’ajornar”. Torres ha recordat que el comú no tenia l’obligació de passar l’acord pel consell de comú i que “al conveni vam incloure-hi un article en què l’aprovació quedava pendent de la ratificació del consell de comú”. Per tant, l’acord amb FEDA s’ha fet efectiu a partir d'aquest dijous.

Des de Liberals d’Andorra (L’A) han posat l’accent en la despesa que pot ocasionar la instal·lació de les obres de la central de calor. “Entenem que no es poden fer una sèrie de voravies i al cap d’uns mesos tornar-les a aixecar per fer passar les canonades de FEDA”, ha comentat Lafoz, en referència al fet que els treballs coincidiran amb les obres de descontaminació del sòl dels voltants de l'església i d'embelliment de la zona. Pel que fa al cònsol major, ha assegurat que totes les obres es poden fer en paral·lel i que FEDA ha fet el càlcul per no refer les voravies dues vegades. Torres ha explicat que “per no tornar a obrir trams que ja hem arreglat, demanarem als tècnics de FEDA un càlcul avançat de la xarxa que ha de connectar amb els edificis”, de tal forma que durant les obres del comú es col·locarien els tubs necessaris perquè, posteriorment, els tècnics de la companyia elèctrica podrien embrancar la xarxa de calor.