martes, 11 agosto 2020 13:19

La policia demana l'embargament de béns de persones que no han pagat sancions per valor de 18.500 euros

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica aquest dimecres diversos edictes a través dels quals el saig acorda l'embargament de diferents béns de persones que tenen deutes pendents amb la policia. L'import total d'aquests embargaments se situa en els 18.500 euros i aquests embargaments afecten a més d'un centenar de persones.

D'aquesta manera, l'edicte a través del qual el saig avisa de l'embargament de béns a un major volum de persones n'afecta un centenar, concretament 99, i a les quals se'ls reclama un import de 8.200 euros. En aquest cas, els imports reclamats se situen majoritàriament al voltant dels 59,94 euros, tot i que en un dels casos es reclama a una persona 600 euros. Aquestes quantitats corresponen a diferents sancions que tenen pendents de pagament a la policia.

Un altre dels edictes afecta una quinzena de persones a les quals es reclama 2.157 euros, també per diferents sancions pendents de pagament. En aquest grup, la més elevada és de 139 euros.

En canvi, a un altre conjunt de persones a les quals es reclama 2.779 euros per sancions, n'hi ha una que haurà de fer front a un pagament de 605 euros. En aquest tercer edicte es reclama la quantitat abans esmentada a un total de vint persones.

A l'últim, en un altre edicte, es reclama a una persona un total de 5.330 euros per sancions, en aquest cas per l'incompliment del decret dels veguers sobre tranquil·litat pública.

Artículos similares