Compartir

Les dades facilitades aquest dilluns per FEDA destaquen que la producció fotovoltaica de l'Estació Nacional d'Autobusos ha augmentat en 11.000 kWh el mes de juny amb 33.4000 kWh per 22.700 de maig. Aquest augment està motivat per l'augment d'hores de sol després d'un mes de maig amb molts dies de pluja. En el conjunt de l'any 2017 la producció d'aquesta instal·lació va ser de 165.000 kWh.

L'energia solar fotovoltaica consisteix en la transformació directa de la radiació solar en energia elèctrica. Aquesta transformació en energia elèctrica s'aconsegueix aprofitant les propietats dels materials semiconductors mitjançant les cèl·lules fotovoltaiques. El material base per a la fabricació de panells fotovoltaics sol ser el silici. Quan la llum del sol (fotons) incideix en una de les cares de la cèl·lula solar genera un corrent elèctric. Aquesta electricitat generada es pot aprofitar com a font d'energia.

En relació a la producció pròpia d'electricitat, Andorra ha generat 20,6 GWh entre la producció hidràulica (18,9 GWh), i la tèrmica (1,7 GWh) de Centre de Tractament de Residus de la Comella, el que representa el 53,4 del consum total del país. Pel que fa al consum elèctric d'Andorra durant el mes de juny ha estat de 38,6 GWh, una xifra que representa una disminució del 0,3 % respecte al juny de l'any passat. D'altra banda, el consum elèctric acumulat durant l'any passat ha estat de 310,8 GWh, un 3.1 % més respecte al mateix període de l'any 2017. Finalment, les dades de consum del mes indiquen que la potència màxima registrada ha estat de 73,1 MWh i es va produir el 28 de juny a les 14 hores.