Compartir

El programa Vida independent 'Me'n vaig a casa meva' que s'adreça a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental associat i que pretén, essencialment, que puguin decidir on i amb qui viure, ha rebut al llarg d'aquest 2018 tres demandes noves i el volum de persones ateses ja s'eleva a dotze. Cal destacar que aquest servei s'ofereix a persones que necessiten suport educatiu per gestionar la seva vida diària tant a casa seva com en societat.

Segons les dades facilitades per Afers Socials, la majoria de persones ateses tenen discapacitat intel·lectual, tot i que els usuaris també poden tenir trastorn mental o trastorn de l'espectre autista. La mitjana d'edat se situa en 40 anys i el 67% són noies. Així, vuit de les persones que es beneficien d'aquest servei tenen discapacitat intel·lectual, tres trastorns mentals i una, trastorn de l'espectre autista.

Tal com informen des d'Afers Socials, un dels objectius estratègics que es plantegen per a aquest any és l'augment de sol·licituds d'entrada al programa. Per aquest motiu, han pensat a fer accions de sensibilització i difusió, amb l'edició, entre d'altres, del díptic informatiu.

Aquest projecte, que Afers Socials duu a terme juntament amb l'Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell, requereix que la persona beneficiària sigui major d'edat i que tingui un grau de menyscabament igual o superior al 33%. També és necessari que tinguin unes habilitats mínimes d'autonomia personal i capacitat econòmica personal, ja que la persona assumeix totes les despeses de manteniment de casa seva.

A banda de facilitar que els usuaris d'aquest projecte puguin decidir on i amb qui viure, es pretén també facilitar l'autonomia en les activitats de la vida diària; cooperar amb l'entorn i els referents de la persona i també garantir l'accés i la participació en la comunitat i als recursos socials.