Compartir

Les despeses de la branca general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) van pujar l'any passat fins els 148,97 milions d'euros mentre que els ingressos van ser de 121,75 milions d'euros. Això suposa una diferència de 27 milions d'euros. Els ingressos procedeixen de cotitzacions socials (118,40 milions) i de taxes (3,35 milions). En els darrers deu anys, del 2008 al 2017, les despeses de la parapública han augmentat en 39 milions d'euros, tenint en compte que el 2008 eren de 103 milions i el 2017 de 121. La despesa, però, ha pujat, dels 109 milions (2008) fins el 148 (2017).

Pel que fa a la despesa, la partida que ha augmentat de forma més notable ha estat la de transferències, que ha passat dels 109 milions d'euros (2008) a 147 (2017). Aquesta partida recull les transferències per reemborsament de malaltia, accidents de treball i maternitat, així com els salaris de malaltia, accident i maternitat i les pensions de malaltia, entre d'altres. Aquest increment de la despesa de la branca general i, per tant, el seu dèficit s'ha vist cobert per les transferències realitzades pel Govern a la CASS, que han augmentat de manera considerable.

L'any passat, el Govern va transferir 38 milions d'euros per a la branca general i de serveis generals. Són dades d'un estudi encomanat per la Confederació Empresarial Andorrana (CEA). La patronal es va mostrar molt crítica amb la gestió de l'actual consell d'administració de la CASS en la roda de premsa de presentació del seu candidat, Francesc Zamora, a les eleccions de la parapública que tindran lloc el proper 20 de juny.