jueves, 1 octubre 2020 15:58

Els infants en famílies amb privacions econòmiques severes passen de l'1,5 al 4%

Unicef i el Centre de Recerca Sociològica (CRES) han fet públics aquest dijous els resultats de l'Observatori de la Infància del 2018, que evidencien que la situació econòmica d'algunes famílies va a pitjor. En concret, els menors en llars amb privacions materials severes han passat, entre el 2015 i el 2018, de l'1,5% al 4,1%. Aquest indicador s'obté de les famílies que asseguren que pateixen quatre de les nou privacions materials que es demana als enquestats.

Les privacions que pateixen més són no poder-se permetre una despesa imprevista de 400 euros, que arriben al 26,6% o una despesa de 700%, amb un 45%. L'indicador que més puja és el de les llars que no es poden permetre anar de vacances una setmana fora d'Andorra, que passa del 34% el 2015 al 42%. Pel que fa a les famílies que reconeixen dificultats per pagar l'hipoteca o el lloguer, de moment no s'observen variacions, ja que tal com ha indicat el director del CRES, Joan Micó, l'augment dels preus del lloguer no afecta tothom per igual, només aquells que estan buscant un nou habitatge.

Tot i això, els menors en llars en risc de pobresa, és a dir, les que tenen una despesa per sota del 60% de la mediana nacional, han disminuït del 13 al 10%. La directora d'Unicef, Marta Alberch, atribueix aquests resultats dispars al fet que la situació general del país va millorant, però que la millora econòmica no arriba a totes les famílies de la mateixa manera, i les més perjudicades són les monoparentals o en les que algun dels adults està en una situació de baixa laboral llarga. “No volem ser alarmants, però les dades no ens indiquen una millora”, ha indicat. Això, segons Alberch, fa pensar que tot i que els assalariats han augmentat, potser les condicions salarials no són les adequades, a banda de l'augment dels preus del lloguer, que també pot ser un factor que expliqui aquest augment.

L'Observatori de la Infància també ha donat a conèixer indicadors sobre la violència que pateix la infància al país, tot i que les dades són difícils de valorar ja que només es refereixen als casos denunciats. Així, entre el 2016 i el 2017, els menors que han patit violència a la llar han passat de 8 a 16, mentre que els casos de violència a l'escola baixen de 19 a 13, i els que han patit delictes contra la llibertat sexual també disminueixen de 10 a 7.

Des d'Unicef s'ha tornat a reclamar la necessitat de disposar uns indicadors més actualitzats, sobretot pel que fa a l'alletament infantil, l'absentisme escolar i les addiccions. També demanen prestacions universals per tenir fills, l'ampliació de la baixa de maternitat a 6 mesos i l'augment de pauses laborals remunerades per poder alletar els fills fins als dos anys.