Compartir

El ministeri de Salut ha revisat les condicions de dispensació dels dos medicaments que existeixen actualment a les farmàcies indicats com a anticonceptius d’urgència en cas d’haver mantingut relacions sexuals sense protecció o si ha fallat el mètode anticonceptiu utilitzat. Aquest dimecres s’ha enviat una circular a les farmàcies i a d’altres professionals sanitaris informant que, tenint en compte el perfil de seguretat d’aquests medicaments, la importància de facilitar un accés ràpid que n’asseguri l’eficàcia, i seguint el règim de dispensació dels països d’origen, es poden dispensar sense recepta mèdica.

Es tracta dels fàrmacs Norlevo (levonorgestrel) i Ellaone (ulipristal). El primer s’ha d’administrar com a màxim 72 hores després de la relació i el segon es pot prendre fins a 120 hores després. En cas dels menors de 16 anys la dispensació d’aquests medicaments sense recepta requereix el consentiment dels pares o tutors legals.

A la circular es detallen aspectes tècnics de cadascun dels medicaments per tal que el farmacèutic informi de la forma correcta de prendre’ls. També es recorda que el paper del farmacèutic en el marc de la dispensació d’una anticoncepció d’urgència és molt important en matèria d’informació, consell i, en cas necessari, d’orientació cap a un altre professional de la salut. Els missatges clau que ha d’oferir el farmacèutic, en funció de l’edat i la situació de la dona, són que la contracepció d’urgència no s’ha d’utilitzar com a mètode anticonceptiu habitual, que la seva eficàcia depèn sobretot del temps transcorregut entre la relació no protegida i el moment en què es pren el medicament i, finalment, que la contracepció d’urgència no protegeix contra el risc d’infecció de malalties de transmissió sexual.

La CASS finança el medicament Norlevo i Ellaone que s’hagin dispensat amb recepta mèdica. Cal recordar que al país existeix un recurs que és la Consulta Jove en tots els centres de salut, que informa, orienta i dona eines als joves per tal que puguin millorar els seus coneixements afectius i sexuals mitjançant actuacions en els àmbits principalment de la prevenció de les malalties i promoció de la salut.

La revisió de les condicions dels medicaments coneguts com a 'píndola de l'endemà' arriba deu anys després d'una anterior circular del mateix ministeri de Salut en què es recordava a les farmàcies que només es podien dispensar amb recepta mèdica. La mesura es va adoptar per tal d'evitar un abús d'aquest mètode anticonceptiu. Aquesta mateixa setmana, col·lectius com Stop Violències o l'Associació de Dones d'Andorra destacaven que aquesta píndola és un dret sexual al qual hi hauria de tenir accés tothom o que la recepta és una mesura dissuasiva. Des del PS, per la seva part, han demanat si la CASS reemborsa aquest medicament. La qüestió haurà de ser resposta per l'executiu en la sessió de control que es durà a terme al Consell General el proper 14 de juny.