Compartir

El nombre d’inscrits al Servei d’Ocupació ha augmentat el mes d'abril un 7,4% respecte al mateix periode de l'any passat. Aquesta xifra respon al fet que enguany la Setmana Santa s’ha celebrat a finals de març i, per tant, durant el mes d’abril s’han registrat les baixes laborals relacionades amb la temporada d’esquí.

Així, el nombre de demandants en recerca de feina a final del mes d’abril s’ha situat en 448 persones, amb una variació respecte al mes anterior del 17,9%, i un 7,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, quan n’hi havia 417. Cal tenir en compte, però, que l’augment del nombre de desocupats té lloc després que des del 2014 s’hagin registrat disminucions tots els mesos respecte a l’any anterior, i que la tendència de les dades d’ocupació continua sent positiva. Així, la dada de desocupats del mes d’abril es manté molt per sota de qualsevol mes d’abril des del 2009, exceptuant el 2017.

La xifra contrasta també amb l’augment continuat del nombre total d’assalariats que es registra des del 2014. Així, les dades fetes públiques pel departament d’Estadística, que corresponen al mes de febrer, mostren una variació a l’alça del 4% respecte al mateix mes de l’any anterior, situant-se en 40.877 assalariats, front els 39.290 del febrer del 2017. La mitjana d’assalariats durant els darrers dotze mesos és de 37.966, amb una variació positiva del 3,2% respecte del mateix període anterior.

A més, altres indicadors positius pel que fa al mercat laboral són els augments significatius de la massa salarial i del salari mig. La massa salarial total del febrer és de 86,28 milions d’euros, amb una variació positiva de l’11,4% respecte al mateix mes de l’any anterior. El salari mitjà s’ha situat en els 2.110,68 euros, amb una variació positiva del 7,1% respecte al salari mitjà del mes de febrer del 2017, que va ser de 1.971,64 euros.