lunes, 28 septiembre 2020 15:22

Andorra la Vella reclama més de 2.000 sancions de circulació per valor de 61.000 euros

Els comuns d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella han publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) dos edictes a través dels quals notifiquen a ciutadans que no han pogut localitzar sancions de circulació per valor de milers d’euros. D’aquesta manera, Andorra la Vella ha publicat un avís a través del qual notifica diverses denúncies per infraccions al Codi de la circulació i a les normes comunals que regulen les zones d’estacionament limitat i que han estat constatades pels agents de circulació. Es tracta de més de 2.000 sancions per un import total de 60.995 euros. De fet, hi ha persones a les quals es reclama més d'una sanció.

Aquestes persones tenen ara deu dies hàbils per pagar l’import de les sancions, gaudint d’un descompte del 50%. També es disposarà d’aquest termini de deu dies per fer les al·legacions escaients. Transcorregut el termini de pagament d’un mes sense que s’hagi produït l’ingrés, es procedirà a la seva execució forçosa aplicant un recàrrec del 15% durant els tres mesos següents, i del 25% a partir del quart mes, tal com consta en el mateix avís.

Pel que fa al comú d’Escaldes-Engordany, es notifica l’obertura de més de 560 expedients sancionadors per infraccions a les normes d’estacionament i circulació. L’import reclamat és de gairebé 33.000 euros (32.952). Les persones que consten en aquest edicte disposen d’un termini de quinze dies per consultar aquest expedient i fer-hi les al·legacions que creguin escaients. Si no es presenten al·legacions, es disposarà d’un termini d’un mes per fer efectiu l’import de la sanció. Si no es complex aquest termini, es procedirà a l’execució forçosa amb un recàrrec del 20%.

D’altra banda, el comú de Canillo publica un edicte pel qual notifica l’embargament de béns de diverses persones per rebuts pendents de pagament. Es tracta d’un import de 19.500 euros, corresponents a 79 persones o societats.