lunes, 21 septiembre 2020 15:42

Les matriculacions de vehicles augmenten un 23,9%

Les matriculacions de vehicles confirmen la recuperació ecònomica que s'havia mostrat en altres sectors. Així, durant el mes d'abril s'han matriculat 409 vehicles, la qual cosa suposa una variació percentual positiva del 23,9% respecte al mes d'abril de l’any anterior. Les matriculacions de vehicles dels darrers dotze mesos han estat 4.644, és a dir, una variació percentual positiva del 13,3% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 4.098 vehicles.

Pel que fa a les dades mensuals ajustades, les matriculacions de vehicles durant el mes d'abril presenten una variació mensual positiva del 0,3%. Aquest mes tots els grups han tingut variacions positives: Altres, amb un 54,5%; Camions i Camionetes, amb un 42,3%; Turismes, amb un 28,4%, i Motocicletes i Ciclomotors, amb un 1,3%. Són dades que han fet públiques aquest dilluns el departament d'Estadística del Govern.

En aquestes dades també es confirma la tendència dels darrers mesos en què creix la matriculació de vehicles amb gasolina i s'estanquen els de gasoil. Durant el mes d'abril es van matricular un 34,7% més de vehicles de gasolina que el mes anterior, mentre que de gasoil han estat un 14,0% més. També s'han matriculat 14 vehicles sense carburant, 5 elèctrics 100%, 5 híbrids de gasolina no endollable i 1 híbrid de gasolina endollable, mentre que a l'abril del 2017 se'n van matricular 6, 6, 6 i 7 de cada tipus, respectivament. Totes les categories de vehicles mantenen una tendència a l'alça, arrossegades en bona part per la recuperació en la venda de turismes.

En relació a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata una variació mensual a l'alça en el darrer mes, situant-se aquest mes d'abril en un 0,3%.