Compartir

La proposició de llei presentada pels consellers del grup mixt d'Unió Laurediana i Independents de la Massana que té per objectiu aconseguir que els donants d'òrgans cobrin el 100% de la baixa ha rebut el criteri favorable del Govern, que “comparteix plenament” el seu plantejament general. El text proposa modificar la Llei de la CASS per tal que el donant pugui tenir una compensació total de la pèrdua d'ingressos econòmics que li suposa haver d'interrompre la seva activitat de manera temporal, atorgant-li el dret de gaudir de la cobertura del 100% de la baixa des del primer dia d'hospitalització.

El Govern “valora molt positivament els objectius de la proposició de llei” perquè contribueix a fomentar la donació d'òrgans en vida i perquè representa un important avenç en l'equitat cap al donant d'òrgans en viu. De fet, en l'escrit es reconeix que actualment els donants pateixen un menyscapte econòmic i que aquesta iniciativa situa el país “a l'avantguarda pel que fa a les prestacions econòmiques que reben els donants en vida”. De fet, el Govern assenyala que a França es garanteix la neutralitat financera de la donació, mentre que a Espanya el donant no gaudeix de la baixa laboral ni de la prestació corresponent.

Malgrat el criteri positiu, l'executiu apunta que, per la via d'esmenes, caldrà introduir certes limitacions temporals al pagament de les prestacions econòmiques, deixant la porta oberta que es puguin ampliar amb un criteri mèdic justificat. També demana que es reconsideri la inclusió de la donació de teixits en aquesta ampliació de prestacions, ja que aquesta no requereix d'una baixa per incapacitat temporal.

La iniciativa parlamentària presentada pels consellers d'UL i ILM recull una demanda de l'Associació de trasplantats i donants d'Andorra (ATIDA).