viernes, 18 septiembre 2020 18:45

CM.- El reglament de mercaderies sensibles augmenta el control sobre el comerç de tabac

El reglament d’aplicació de la nova Llei de control de les mercaderies sensibles precisa les modalitats d’atorgament de la llicència d’operador i detalla la informació que ha de figurar en els llibres registre i en les factures en relació amb la identificació dels clients. Així mateix, el reglament regula les obligacions d’informació dels operadors respecte de les operacions amb mercaderies sensibles. L'objectiu, segons el ministre Jordi Cinca, és no perdre eficiència en la lluita contra el contraban de tabac.

Aquest decret deroga l’anterior del 21 d’abril de 1999. L’entrada en vigor de la llei de control de les mercaderies sensibles ha comportat una simplificació de les obligacions comptables per als operadors, que poden homologar els seus llibres de registres comptables, sempre i quan es garanteixi el control i la traçabilitat de les operacions relacionades amb les mercaderes sensibles. Així, amb el reglament s’estableix el procediment a seguir per utilitzar sistemes de comptabilitat diferents al llibre de registre.

D’altra banda, el reglament estableix les modalitats d’aplicació de les noves obligacions i limitacions per als titulars de llicències per operar amb mercaderies sensibles introduïdes per la llei, com ara la necessitat d’informar dels mitjans de transport autoritzats, indicar la localització dels arxius dels registres comptables, o de sol·licitar una autorització específica per transportar mercaderies sensibles fora de l’horari establert a la llei. A més del tabac, la Llei de control de mercaderies sensibles afecta a les substàncies estupefaents i psicotròpiques, les substàncies explosives i les màquines d’atzar. El reglament, però, afecta específicament a les operacions relacionades amb el tabac, i la resta de mercaderies sensibles estan regulades mitjançant la seva normativa específica.