Quantcast

Creix un 9,6% el consum d'energia al març

El departament d'Estadística ha fet púbiques aquest dijous les dades del consum d’energia en TEP durant el mes de març, que ha estat de 22.828 TEP, amb un creixement del 9,6% respecte al març de 2017. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives remarcables respecte al mateix mes de l'any passat són el fuel domèstic, amb un 29,2% d'augment; propà, amb un 18,7%, i electricitat, amb un 10,2%. D'altra banda, el gasoli de locomoció baixa un 2,4%.

Durant el primer trimestre del 2018 hi ha hagut un consum d’energia en TEP de 67.071, és a dir, un 6,1% més respecte al mateix període de l’any anterior. Tots els grups amb dades representatives presenten creixements respecte al mateix període de l’any 2017, i destaquen el propà amb un augment del 20,2%, el fuel domèstic, amb un 13,9%, la gasolina amb un 4,4% i l’electricitat, amb un 4,3%.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d’energia ha estat de 217.188 TEP, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al mateix període anterior de vuit dècimes. Els grups amb dades representatives que presenten variacions positives respecte al mateix període anterior són el propà (11%), fuel domèstic (4,2%), gasolina (2,2%) i electricitat (1%). En canvi, el gasoli de locomoció presenta una variació negativa de l'1,5%.

Quant al consum d’energia elèctrica, les dades mostren que al març ha estat de 60.482 MWh, amb un augment del 10,2% respecte al mes de març de l’any anterior. Els grups que presenten variacions positives destacables respecte al mateix mes de l'any passat són indústries, amb un 23,7%; usos domèstics, amb un 16,1%; estacions d'esquí, amb un 14,5%; altres distribuïdores, amb un 12,9%, i hoteleria i restauració, amb un 9,3%. D'altra banda, administracions (5,7%) i enllumenat públic (5%), presenten variacions negatives.

Durant el primer trimestre de l’any 2018 hi ha hagut un consum d’energia en MWh de 184.262, és a dir, un 4,3% més que el mateix període de l’any anterior. En valors positius destaac el grup d'indústrie, amb un creixement del 28,7%. Per contra, l'enllumenat públic i les administracions presenten valors negatius respecte al mateix període de l’any passat.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos, el consum ha estat de 565.113 MWh, amb una variació percentual positiva de l'1% respecte al mateix període anterior. Els grups de les indústries, usos domèstics i hoteleria i restauració, presenten creixements destacables, mentre que l'enllumenat públic, administració i construcció presenten davallades remarcables.

Finalment les dades mostren que el consum d’energia en TEP amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, presenta en els darrers dos mesos una tendència estable, i es manté en una dècima positiva.

Comentarios de Facebook