Compartir

El Govern ha aprovat, aquest dimecres, el projecte de llei del Codi de procediment civil, que pretén donar una major garantia per a tots els intervinents en el sistema de justícia i, a més, preveu impulsar un estalvi econòmic i de temps gràcies als nous mecanismes que s’estableixen, segons ha apuntat l'executiu. D'aquesta manera es preveu alleugerir la munió de processos que s'acumulen a la secció civil.

La norma, que compta amb 439 articles, 4 disposicions addicionals, 5 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 29 disposicions finals, té com a novetat important la major presència de l'oralitat en els processos judicials. Amb aquest fet es permet la concentració d’actes processals i la presència directa dels batlles en la pràctica de les proves, que també es concentraran, a ser possible, en una sola vista. Amb la mateixa lògica de reducció del temps dels procediments legals, el nou text també preveu l'increment del llindar del procediment ordinari de 12.000 a 20.000 euros, raó per la qual un nombre més important de processos es tramitaran pel procediment abreujat.

El nou projecte de llei del Codi de procediment civil també preveu la creació de dos seccions civils, fins a l'actualitat només n'hi havia una. A partir d'ara, hi haurà una secció que només s'ocuparà dels procediments ordinaris i abreujats i una altra dels procediments especials (laborals, família, d'arrendaments i de modificació de la capacitat). “Una major especialització que millorarà l'eficiència i la feina que presta d'administració de justícia”, ha apuntat el ministra d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que també ha apuntat que aquesta divisió respon a una demanda que proposava la creació d'una batllia de família, que finalment s'ha desestimat per impulsar la divisió. Segons ha explicat Espot, arran dels canvis el procediment especial, en el cas més ràpid, podria tenir sentència en un termini de 30 dies i la mitjana de temps en el procediment abreujat serà de tres mesos i en l'ordinari entre sis i vuit mesos.

Pel que fa al procediment ordinari es preveu el nou tràmit de l’audiència prèvia, que permetrà depurar el procés dels defectes processals i evitar així tramitar tot el procés per acabar amb una sentència desestimatòria. També s’estableix que la incompareixença de les parts al judici oral pugui suposar declarar el procés vist per a sentència. A més, amb la finalitat d’evitar que s’impugnin actes d’execució únicament amb finalitats dilatòries, la norma estableix la necessitat d’aportar una garantia en determinats casos.

Una altra novetat gira al voltant de les apel·lacions quan les sentències ja eren definitives. Fins ara, quan s’interposava un recurs d’apel·lació, s’acceptava a un sol efecte (suspensiu) i es podia executar provisionalment. El nou sistema distingeix segons la classe de condemna pronunciada: qui té una sentència favorable pot demanar l’assegurament de les quantitats concedides en la sentència, o de l’equivalent pecuniari si la condemna és no dinerària, tot prestant una caució de com a mínim el 25% de la quantitat assegurada.

Per altra banda, amb la finalitat d'aportar més garanties però abreujar els procediments es deleguen als notaris competències en matèria de jurisdicció voluntària, que permetran alliberar la Justícia, i s’estableixen els terminis concrets per fer al·legacions i per resoldre els processos i les peticions que es formulin, per garantir que es respectin els terminis. A més, s’estableix que els requeriments documentals del tribunal seran gratuïts en tots els casos, que els advocats o procuradors puguin fer actes processals de comunicació, i que es puguin fer també per correu electrònic. Es regulen per primera vegada les diligències preliminars per evitar que s’iniciïn procediments judicials innecessaris.

Aquest nou text, ha arribat després que l’any 2012 es comencés a treballar en el document que s'ha presentat, que ha comptat amb la precència d'experts en dret processal civil, representants dels batlles, magistrats, fiscals, secretaris judicials, procuradors, saigs i consellers generals. Per tot plegat, Espot creu que el nou Codi de procediment civil serà ben acollit per totes les parts implicades i que no hi haurà queixes al respecte, ja que s'han intentat atendre tots els neguits i peticions dels actors. Ara, el projecte de llei ha de rebre el vistiplau del Consell General, després de possibles esmenes, per quedar aprovat. 

Possible revisió del protocol en casos de violència sexual

L'atenció que la policia va proporcionar a la presumpta víctima d'una violació es “va fer conforma als protocols i de forma perfectament adequada”. Així ho ha apuntat el titular d'Afers Socials en referència a l'afer d'una possible violació entre una dona i un bomber, que ha sortit a la llum aquesta setmana, i on la presumpta víctima s'hauria queixat dels funcionament dels protocols a la policia i a l'hospital. En aquest segon cas, el ministre Espot s'ha mostrat obert a revisar el protocol del centre mèdic en casos de violència sexual. Ha apuntat que si les queixes són certes (la dona al·legava que hauria hagut d'explicar diverses vegades l'experiència viscuda i amb molta gent al box de l'hospital en el moment de la revisió mèdica) i el protocol no vetlla perquè aquest fets no succeeixin, “es farà constar de forma més explicita i es farà tot el possible perquè es compleixi”.