Quantcast

CM.- Les empreses generen bases de tributació positives per valor de 600 milions d'euros

Les empreses del país que han tancat els exercicis amb resultats positius han generat 600 milions d’euros anuals i aquelles que han tancat amb resultat negatiu ho han fet amb un total de 332 milions d’euros. El ministre de Finances, Jordi Cinca, i el director general del departament de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, han fet un balanç de l’evolució de la recaptació de l’Impost sobre Societats (IS) des de la seva implementació el 2012 i fins al 2016. Hinojosa ha indicat que en aquesta presentació “anem més enllà del que hem vingut fent perquè oferim dades comparatives dels darrers anys i ja en tenim un volum significatiu”.

Jordi Cinca, per la seva banda, ha valorat que la tributació de les empreses ha d’evolucionar cap a un model en el qual s’han d’establir uns topalls mínims per a què les societats que tinguin beneficis hagin de tributar. L’IS, que s'aplica sobre els beneficis obtinguts per les societats, ha passat de 4.812 obligats tributaris el 2012 a 5.769 l’any 2016. Pel que fa al nombre de declaracions presentades, el 2013 se’n van tramitar 5.115, davant les 5.921 presentades el 2016. Les declaracions s’han efectuat majoritàriament de manera presencial, tot i que l’evolució de les regularitzacions en línia ha passat del 20% el 2013 a més del 45% el 2016.

Del total d’obligats tributaris, durant el 2016, 2.653 han presentat bases de tributació positives, que suposen una quantitat total de 581 milions d’euros. Pel que fa a les bases de tributació negatives, han estat 2.770, per un import total de 333 milions d’euros. Les bases de tributació negatives permeten que els obligats tributaris es descomptin les pèrdues en els tres exercicis següents. Així, el 2016 s’han generat 333 milions d’euros que es podrien compensar en futures declaracions, però en canvi, només se n’han compensat 25 milions d’exercicis anteriors. De fet, dels 5.769 obligats tributaris, només entre 340 i 592 apliquen la base de compensació d’exercicis anteriors. Tal com ha explicat el ministre Cinca, això respon al fet que hi ha empreses que acumulen resultats negatius en anys consecutius, i per això no necessiten recórrer a les bases negatives anteriors. A més, ha aclarit que la base de tributació negativa, no sempre indica que l’empresa hagi tingut pèrdues.

En el balanç dels cinc anys, del total de tributacions negatives pendents d’aplicar, més del 50% de l’import total s’acumula entre 60 obligats tributaris. Pel que fa a la recaptació que ha suposat l’Impost sobre Societats, el 2016 s’ha situat en 30 milions d’euros. Aquesta quantitat s’ha assolit com a resultat de les deduccions aplicades, que han suposat 26 milions d’euros. De fet, les deduccions suposen, tots els anys, deixar de recaptar entre 21 i 27 milions d’euros.

El ministre ha apuntat que la recaptació augmentaria entre 39 i 44 milions d’euros si s’eliminessin les deduccions per noves inversions i per creació de llocs de treball. Pregunat sobre si es contemplen noves deduccions, com per exemple el patrocini de clubs esportius, Cinca ha manifestat que “el Govern no hi té cap objecció però l'experiència ens fa reiterar-nos en que cal fer una avaluació”. A més dels esports, el ministre s'ha referit al cas d'ONG o deduccions culturals però ha recordat que “no podem utilitzar les deduccions com si fossin un gran Estat i potser el que acabaria passant és que no recaptaríem res”.

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha explicat que la Llei de l’impost sobre societats, aprovada el 2012, va estipular un règim fiscal de tributació sobre la renda altament competitiu en relació amb els països de l'entorn per tal d’afavorir l'atracció d'empreses que desenvolupessin la seva activitat econòmica al Principat.

A més, preveia un sistema de deduccions orientat a reactivar l’economia en el context de crisi del moment. Així els obligats tributaris del l’IS s’acullen a deduccions per altres impostos comunals, o per impostos estrangers. També obtenen deduccions derivades d’incentius per a la creació de llocs de treball o per noves inversions. El titular de Finances ha tornat a posar damunt la taula la necessitat de modificar la llei per adaptar les deduccions a les necessitats econòmiques actuals i d’establir un topall mínim perquè totes les societats que generin beneficis hagin de tributar. En aquest sentit, ha afegit que “no hi pot haver cap societat amb les bases de tributació positives que no acabi contribuint a l'erari públic”.

Comentarios de Facebook