Quantcast

La xifra d'aturats creix un 8% al març respecte al mes anterior

El mes de març es va tancar amb un total de 380 persones inscrites al Servei d’Ocupació a la recerca d’una feina, la qual cosa suposa un creixement del 8% respecte del mes anterior (quan eren 354 inscrits) i, en canvi, representa una davallada del 4,3% en relació al mateix mes del 2017, quan el volum total d’aturats s’elevava a 397 persones.

Pel que fa al volum de persones inscrites per a una millora laboral, n’hi havia 251, la qual cosa suposa una disminució del 3,5% respecte del mes anterior (260) i un 73,1,% si es compara amb el mateix mes de l’any anterior.

Quant al nombre total de llocs de treball oferts, era de 830 (793 el mes anterior), amb una variació mensual positiva del 4,7%. Respecte al mateix mes de l’any anterior, la variació és negativa, amb un 13,8% menys.

El nombre de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern és de 17, cosa que representa un 15% menys respecte a les dades de març de l'any 2017 (20 persones). Aquest mes s’han fet 19 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació, cap via el PFCI (Programa de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats) i el PFOF (Programa per al foment de l'ocupació i la contractació ), cap mitjançant el Programa Treball Temporal, cap via el FOCUS i 4 contractacions a través del Programa empresa inclusiva. Aquest mes 76 persones segueixen treballant pel programa de Govern, 9 pel programa de treball temporal de les parapúbliques i dels comuns, 12 persones segueixen treballant pels programes de foment i 2 al Programa de Zones allunyades.

Cal destacar que dels 380 demandants en recerca d’un lloc de treball un 27,9% són empleats administratius; un 19,7% empleats de serveis, restauració, protecció i venedors i un altre 18,5% treballadors no qualificats. Quant a les persones inscrites per a una millora laboral, cal destacar que un 32,7% són administratius; un 18,3% tècnics i professionals de suport i un 14,7% tècnics i professionals científics. I quant a les ofertes de treball, un 40,7% eren per a treballadors de serveis, restauració, protecció i venedors: un 22,3% per a treballadors no qualificats i un 11% per a empleats administratius. La majoria dels demandants d’alta al Servei d’Ocupació que estan en recerca de treball (el 84,5%) fa menys de sis mesos que estan desocupats i el 48,6% dels que estan en millora de situació laboral tenen un contracte temporal. Per nacionalitat i temps de residència, el grup més nombrós són els espanyols amb 10 anys o més de residència, que representen el 39,9% del total, seguits dels portuguesos amb 10 anys o més de residència, que representen el 16,2%. El detall per tram d’edat mostra que tant les persones en recerca (43,7%) com les de millora d’un lloc de treball (41,8%), es concentren principalment en el tram de 40 a 59 anys. La quantitat de dones en recerca de lloc de treball és lleugerament superior a la dels homes, amb un 52%. Igualment, pel que fa a la millora de la situació laboral, el 61,8% són dones.

Pel que fa al programa de prestacions econòmiques per desocupació involuntària, a finals de març hi havia disset beneficiaris, més de la meitat en el tram de 40 a 59 anys, i la majoria, homes.

Quant als programes per al foment de l’ocupació, 76 persones estaven contractades pel Govern; 9 a parapúbliques i comuns i altres dos al programa per a les zones allunyades. Altres dotze persones es beneficiaven dels altres tres programes de foment que posa en marxa el Servei d’Ocupació.

Mercat laboral

D’altra banda, aquest dijous el departament d'Estadística del Govern ha publicat també les dades d’assalariats corresponents al mes de gener. Així, hi havia donades d’alta 41.129 persones, amb un augment del 3,9% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 39.584. La mitjana d’assalariats durant els darrers dotze mesos és de 37.834, amb una variació positiva del 3,1% respecte a les dades del mateix període anterior.

Es va registrar un augment remarcable del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2017, en els sectors activitats immobiliàries i serveis empresarials (12,8%) i transports i comunicacions (10%).

En canvi, presenten variacions negatives destacables del nombre d’assalariats els sectors d'indústries manufactureres (1,91%), i llars que ocupen personal domèstic amb un 0,3%. La massa salarial total del mes de novembre és de 82,99 milions d’euros. La variació és positiva, amb un 5,7%, respecte al mateix mes de l’any anterior.

I, a l’últim, pel que fa al salari mitjà total declarat a la CASS, s’ha situat en els 2.017,74 euros, amb una variació positiva de l’1,7% respecte al salari mitjà del mes de gener del 2017, que va ser de 1.983,20 euros.

Comentarios de Facebook