sábado, 19 septiembre 2020 19:52

CM.- Convocatòria de tretze places per al Cos de Policia

El consell de ministres ha aprovat, aquest dimecres, una nova convocatòria per contractar tretze agents de policia per cobrir les tres places vacants que s'han generat per baixa dels seus titulars, i deu places de nova creació. El concurs respon a la voluntat del Govern de donar resposta a la demanda del departament de Policia perquè disposi del personal suficient per assegurar el seu bon funcionament i mantenir el compromís amb la seguretat ciutadana. A més, les places se sumaran a la contractació de 33 agents que es va realitzar durant el 2017.

Entre els requisits que han de complir els candidats a agent de policia hi ha el de tenir la nacionalitat andorrana, ser major d'edat i no haver superat els 39 anys a la data de publicació de l'edicte de la convocatòria, posseir el títol de batxillerat o un diploma equivalent, el permís de conduir andorrà B2, no tenir antecedents penals, i tenir una alçada mínima d'1,60 metres per a les dones i d'1,65 metres per als homes.

Els candidats admesos al procés de selecció hauran de superar també diverses proves, entre elles les mèdiques, les pròpies d’oposició que seran escrites i orals, les psicotècniques, i les físiques. Les persones que obtinguin la millor qualificació global de les proves realitzades seran seleccionades i hauran de seguir una formació específica d'un màxim de nou mesos.

Quan els aspirants a formar part del Cos de Policia hagin finalitzat i superat el procés formatiu inicial, amb l'informe previ del director del cos, seran nomenats, seguint el procediment legalment establert, com a membres del Cos de Policia en període de prova, que tindrà una durada de dotze mesos.

Les persones interessades a presentar-se a la convocatòria han de presentar una sol·licitud, omplint el formulari que es troba a l'apartat de tràmits de la pàgina web www.policia.ad, i adreçar-la al Grup de Recursos Humans del departament de Policia, situat a l'edifici administratiu de l'Obac, d’Escaldes-Engordany. El termini de presentació de les candidatures es tancarà el 25 de maig a les dues de la tarda.