Compartir

Des que el mes de juliol va començar la importació de residus de la Cerdanya ja han estat 4.435 les tones que han arribat al Centre de Tractament de Residus de la Comella. Cal destacar que el mes en què el tonatge rebut ha estat més important ha estat el gener del 2018, amb 767,58 tones, mentre que el mes de setembre del 2017 va ser quan es van rebre menys residus, concretament 124,80 tones.

El CTR de la Comella va rebre per al seu tractament al llarg de l’any passat un total de 44.178,24 tones de residus per la qual cosa els rebuts de la Cerdanya suposen un 6,7% del total. Quan aquesta possibilitat que Andorra rebés deixalles de la Cerdanya per al seu tractament es va posar en marxa, el mes de juliol, el volum es va situar en 504,28 tones, per passar el mes següent a 689,48. Els mesos de setembre i octubre les quantitats van ser molt inferiors a la dels dos primers mesos i es van situar, respectivament, en 124,80 i 277,88. En canvi, al novembre la xifra ja es va elevar a 627,56, per passar al desembre a ser de 743,28. I els dos primers mesos d’aquest any 2018 els volums han superat les 700 tones situant-se en 767,58 al gener i 700,86 al febrer. En total, entre gener i febrer del 2018 el CTR ha rebut 8.918,60 tones, per la qual cosa els que s’han rebut de la Cerdanya suposen el 16,46%.

Des del ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat es destaca que aquesta importació s’ha fet durant aquests mesos “amb total normalitat, complint els acords pactats” i que no hi ha hagut cap incidència destacable. També es posa en relleu que la producció elèctrica que es deriva de la importació d’aquests residus suposa un augment de la ràtio de kWh venuts per tona tractada d’un 10,3%.

Cal destacar que el volum de residus que es van tractar l’any passat al CTR de la Comella, les 44.178 tones, és la xifra més alta dels darrers anys. De fet, supera en 6.771 les del 2016, que ja va ser un any en què es va notar un increment de l’activitat. Per mesos, es pot comprovar que al llarg de l’any les tones recepcionades pel CTR van estar al voltant de les 3.500 a excepció dels mesos d’agost i desembre, quan es va superar aquesta xifra. Concretament, al desembre el total de residus rebuts a la planta de la Comella va ser de 4.458,23 i a l’agost de 4.175,88 tones. En canvi, el mes en què hi va haver menys activitat va ser al setembre, amb 3.058,18 tones.