Compartir

La denúncies que va gestionar l’any passat el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern en relació a agressions al medi es van incrementar un 9,5% respecte de l’any anterior. D’aquesta manera, s’ha passat de 124 el 2016 a 137 el 2017 i és la xifra més elevada dels darrers registres. En aquest total, s’inclouen les fotodenúncies, és a dir, aquelles que s’han tramitat a través de l’aplicació del web del departament amb la qual els ciutadans fan arribar la localització d’un problema concret a través d’una fotografia. El 2017, aquest tipus de constatacions es van elevar a 44, front les 93 que es van formular per altres canals.

Cal destacar que del total de denúncies rebudes al llarg de l’any passat, les més freqüents van ser les que tenen a veure amb les aigües, concretament, 41, seguides per les relacionades amb els residus, 37 i les de contaminació acústica, 27.

En aquest sentit, cal destacar que el tipus de denúncies que ha experimentat un creixement més notable entre el 2016 i el 2017 han estat, precisament, les que tenen a veure amb la contaminació de les aigües. Així, el 2016 n’hi havia 13 front les 41 del 2017. En canvi, les que tenen a veure amb els residus es mantenen en 37 i, per contra, les de contaminació acústica baixen lleugerament el 2016, ja que llavors se n’havien registrat 33. També creixen el 2017 les denúncies i reclamacions relacionades amb la contaminació atmosfèrica, passant de 9 a 16, les de contaminació lumínica, d’una a tres, i les de moviments de terres, d’una a dues.

El director de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marc Rossell, fa una valoració positiva de les dades registrades el 2017 ja que ha destacat que porten “uns anys insistint molt” perquè la gent faci arribar les seves queixes relacionades amb agressions al medi i remarca que això ha anat acompanyat d’una voluntat de facilitar al màxim aquesta tramitació. I aquest 2018, de fet, s’ha fet un pas més. D’aquesta manera, els ciutadans poden fer arribar les seves fotodenúncies a Medi Ambient a través d’una aplicació per al mòbil, de manera que fer aquesta tramesa és automàtic i, per tant, més senzill.

Pel que fa al fet que siguin les denúncies relacionades amb les aigües les més freqüents i les que més creixen, Rossell ho relaciona amb què és “el més visible” i encara més després que la qualitat dels rius hagi millorat, la qual cosa fa molt més evident alguns deterioraments o abocaments. També recorda que “s’han potenciat molt els camins rals” i cada vegada hi ha més gent que “passeja vora els rius”, la qual cosa augmenta les constatacions de problemes que hi pugui haver. D’altra banda, també atribueix l’increment a una major conscienciació de la gent, una major “sensibilitat” envers el medi.

Cal destacar que les 93 denúncies que no s’han tramitat a través del format de fotodenúncia representen un 31% més que l’any anterior. Entre aquestes, les més freqüents han estat les relacionades amb les aigües (31%); el 29% per sorolls, el 19% han estat per residus, el 16% per problemes al medi atmosfèric, el 2% per moviments de terres i un altre 2% per altres aspectes, com poden ser edificis inacabats, zones degradades, casetes de gossos i fins i tot denúncies generals sobre l’estat del país. Quant a les 44 fotodenúncies, cal destacar que el 43% corresponien a residus abandonats, el 27% a aigües, el 21% a altres afectacions del paisatge com poden ser barraques en mal estat o infraestructures en mal estat, el 7% eren per contaminació lumínica i el 2% restant feien referència al medi atmosfèric. Els comuns i el departament de Medi Ambient han resolt 26 d’aquestes fotodenúncies i 18 estan en curs de resolució.