domingo, 9 agosto 2020 16:27

El cost de la vida es redueix tres dècimes al mes de febrer

El cost de la vida s'ha reduït tres dècimes al febrer, segons les dades de l'Índex de Preus al Consum que ha fet públiques aquest dijous el departament d'Estadística del Govern. La variació anual és del 0,3%, tres dècimes menys que el registrat el mes de gener (0,6%).  Els grups que han provocat aquest descens són els de “begudes alcohòliques i tabac”, “aliments i begudes no alcohòliques”, i “mobles, estris domèstics i serveis per a la llar”.

En l'apartat d'augments els grups més destacats són el de “transport”, i el d'”habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles”. Pel que fa a la inflació subjacent que és l'IPC, sense tenir en consideració els productes energètics i els frescos, present una variació anual del -0,1 %, quatre dècimes inferior a l'índex d'aquest febrer. La inflació subjacent no és negativa des del novembre del 2016. La variació anual de l'IPC d'Espanya de febrer del 2018 se situa a l'1,1% (gener 2017 0,6%), mentre que la variació anual de l’IPC de França de febrer del 2018 se situa a l'1,2% (gener 2017 1,3%).

El departament d'Estadística del Govern ha actualitzat la metodologia de càlcul de l'Índex de Preus de Consum (IPC). Un dels elements principals del canvi metodològic és l'actualització dels béns i serveis consumits per les llars andorranes dels quals es mesuren els preus, i també la seva importància relativa en l’IPC global.

També l'homologació de la distribució per grups, subgrups i classes de béns i serveis d’acord amb la classificació internacional del Consum Individual per Finalitats 2010 (CCIF). Com a principal aportació a la nova classificació cal destacar la incorporació del sisè nivell, amb productes. A diferència de la resta de nivells, el dels productes s’anirà ampliant en funció de l’aparició de nous productes al mercat. El CCIF també s'utilitza per l'Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF).

Artículos similares