Compartir

El ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha anunciat aquest dijous, durant el lliurament de premis Olympe de Gouges, que la futura llei d'igualtat inclourà mesures efectives per aconseguir la igualtat salarial. D'aquesta manera, ha manifestat que entre les que es poden plantejar hi ha la d'explicitar que l'escletxa laboral està “prohibida” i que, per tant es pugui sancionar “exemplarment” aquelles empreses que incompleixin aquesta prohibició.

Entre d'altres eines que es poden derivar d'aquesta llei, que s'entrarà a tràmit parlamentari en breu, hi ha la de publicitar l'entorn de les categories professionals perquè hi hagi una transparència i es pugui comprovar que es compleix la igualtat de salari entre homes i dones. El ministre també ha posat sobre la taula que es tiri endavant un “pla ambiciós per a la conciliació” de la vida laboral i familiar. En aquest sentit ha admès que el Codi de relacions laborals, tot i que va suposar una “primera passa” no ha donat els fruits esperats i que per tant cal que des de les administracions es posin en marxa “mecanismes concrets i efectius” per a aquesta conciliació que podrien passar, entre d'altres, per ajuts a les empreses. En aquest sentit, ha remarcat que caldrà que les institucions siguin “imaginatives” a l'hora d'impulsar aquestes mesures. També ha assenyalat que amb la llei d'igualtat s'impulsarà la inversió de la càrrega de prova, la qual cosa significarà que hagi de ser la part discriminadora qui hagi de provar la seva innocència. Així, per exemple, si una dona diu que pateix desigualtat salarial haurà de ser l'empresa la que provi que no és així.

En la seva intervenció, Espot s'ha referit a les dues dimensions de la bretxa salarial. Una primera, relativa a les diferències en la retribució per raó de sexe en un mateix sector, empresa i categoria professional, que en paraules del titular d'Afers Socials, s'ha de combatre des de la responsabilitat dels poders públics, donant eines específiques a les dones discriminades per poder-ho denunciar. I, pel que fa a la segona dimensió de la bretxa salarial, és la relativa a la diferència entre els salaris que reben de mitjana les dones i els homes, amb independència del sector professional o de la categoria professional. Darrere d'aquest punt, Espot ha apuntat diverses causes i ha afirmat que la lluita contra aquesta noció de la bretxa salarial requereix un enfocament més transversal, amb plans concrets de formació a les escoles, polítiques d'incentius a les empreses, un rol exemplar de l'administració pública i la paritat real i efectiva a les institucions públiques i als centres de decisió.

El ministre ha reconegut la implicació de les dues empreses que han guanyat el premi Olympe de Gouges de promoció de la igualtat de gènere en l'àmbit laboral, Andorra Telecom i Inlingua, i ha remarcat la gran repercussió que tenen aquests esforços en l'àmbit privat.

Inlingua ha estat premiada amb el guardó Olympe de Gouges de la categoria de mitjana empresa per haver adoptat mesures com la creació d'una comissió d'igualtat permanent. A més, ha dut a terme enquestes periòdiques entre la plantilla, ha establert un procediment de denúncia d'assetjament sexual, ha aplicat mesures de sensibilització i ha implementat la perspectiva de gènere de manera transversal en la seva activitat comercial.

Andorra Telecom, per la seva banda, ha rebut el guardó de la categoria de gran empresa pel seu compromís amb una comunicació no sexista i per la sensibilització i la formació en matèria d'igualtat. A més, ha dut a terme un estudi acurat dels llocs de treball amb una política retributiva lliure d'estereotips de gènere, i ha establert programes de conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i ha aprovat un protocol de prevenció de l'assetjament sexual.

L'acte de lliurament dels guardons ha tingut lloc a l'hotel Cèntric, i ha comptat també amb una conferència a càrrec de la CFO de Skechers Iberia, Rosa Allegue, i de la directora general de GVC Gaesco, Carme Hortalà. Allegue ha destacat que la gran assignatura pendent és la visibilitat de la dona i ha destacat que les empreses han de facilitar el camí a les treballadores “però sense caure en paternalismes”. Ha destacat les dificultats que viuen les dones directives, ja que “totes les mirades” estan posades en elles perquè n'hi ha poques i ha conclòs que la valoració de les dones està basada en fets i no en el seu potencial i que cal implicar els homes en la lluita per la igualtat. De la seva banda, Hortolà ha destacat l'escassa presència de les dones en els consells d'administració de les grans empreses i ha parlat de dones que amb “petits gestos” han obert camí a la resta, com Rosa Parks.