Compartir

El Servei de Trobada Familiar, l’espai perquè famílies amb situacions conflictives puguin mantenir trobades entre progenitors, familiars i menors, es posarà en marxa aquest divendres vinent amb vuit usuaris entre els casos que s’estan ja atenent i els que es troben en valoració. Tal com ha posat en relleu el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, durant la visita a les instal·lacions que es troben a l’edifici de Clara Rabassa, suposarà que més batlles optin per derivar casos que fins ara “ni tan sols es plantejaven ja que no hi havia un servei suficientment estructurat”.

En el mateix sentit s’ha manifestat la coordinadora del servei, Cinta Tomàs, que ha destacat que fins ara “no hi havia amplitud d’horari” però que els professionals intentaven “donar cobertura a la demanda” que hi havia, però que s’havien “d’acotar molt a l’horari administratiu”. Ara aquest servei s’oferirà els dimecres i els divendres a la tarda i també els caps de setmana. “Hi haurà més demanda”, ha conclòs Tomàs.

Les instal·lacions compten amb dues sales, una per a la primera infància, fins als 8-10 anys, i un altra per als menors fins als 18 anys. Aquestes sales compten amb càmeres que es poden controlar des del despatx i també tenen finestres a través de les quals els professionals poden supervisar aquestes visites, ja que no sempre és necessària la presència del professional durant totes les trobades. El servei l’integraran cinc persones: dos psicòlegs, un treballadors social, un educador social i la coordinadora que garantiran les diferents modalitats de trobades. Així, n’hi pot haver de tutelades, en les quals és necessari que el professional sigui present a la vista; les supervisades, en què no és necessària constantment la seva presència, només la supervisió i intercanvis, és a dir, un servei consistent en què un dels progenitors deixa l’infant i l’altre el recull. A més, es poden fer acompanyaments, que són visites fora de les instal·lacions, tot i que són excepcionals. Tots els casos són derivats per un aute judicial i ha de ser també un batlle qui decideixi si cal canviar o no de modalitat.

Espot ha destacat que aquest servei suplirà una mancança que hi havia i que la societat demanava ja que, tot i que els professionals intentaven “suplir” les mancances, hi havia vegades en què hi havia dificultats poder fer intercanvis o en què no hi havia les garanties per a la protecció dels menors i, per tant, que no es podien desenvolupar, amb la dificultat dels progenitors d’exercir les seves responsabilitats parentals. Per tant, ha remarcat que aquest servei suposarà un benefici per als progenitors i també per als menors d’edat.

El titular d’Afers Socials ha remarcat que aquest servei és “una fita més en el desenvolupament” dels serveis socials. Es farà una prova pilot durant un any i, si es demostra que és “útil i necessari per a la població”, s’inclourà a la cartera de serveis socials.