Compartir

El departament d'Estadística del Govern ha actualitzat la metodologia de càlcul de l'Índex de Preus de Consum (IPC). Un dels elements principals del canvi metodològic és l'actualització dels béns i serveis consumits per les llars andorranes dels quals es mesuren els preus, i també la seva importància relativa en l’IPC global. També l'homologació de la distribució per grups, subgrups i classes de béns i serveis d’acord amb la Classificació internacional del Consum Individual per Finalitats 2010 (CCIF). Com a principal aportació a la nova classificació cal destacar la incorporació del sisè nivell, amb productes. A diferència de la resta de nivells, el dels productes s’anirà ampliant en funció de l’aparició de nous productes al mercat. El CCIF també s'utilitza per l'Enquesta de Pressupostos Familiars (EPF).

A més, amb la nova metodologia de càlcul es millora la precisió de la inflació ja que s'amplia el volum de preus que s’observen mensualment i l’actualitat de les xifres corresponents. Es passa de 4.696 preus a 8.139 preus a partir de desembre de 2017. A la vegada, també s’ha aprofitat el canvi metodològic per incorporar altres millores en els processos de recollida de preus, com són la mesura setmanal dels productes frescos, l’observació diària dels preus dels carburants atesa la seva volatilitat tan acusada o la permanència dels preus rebaixats d’articles sobre el vestit i calçat més enllà de dos períodes consecutius. D'altra banda s'han suprimit alguns productes i se n'han incorporat de nous.

Tal com ha explicat el ministre de Finances, Jordi Cinca, el desplegament d’aquest conjunt de millores ha de permetre ajustar les xifres d'inflació anual de l’economia andorrana, fent-les més comparables amb les establertes en altres economies occidentals, encara que durant els onze primers mesos de l’any 2018 la inflació comparada amb els mateixos mesos de l’any 2017 sigui més limitada.

Cinca i el coordinador del departament d'Estadística, Enric Ripoll, han presentat conjuntament aquesta nova metodologia de càlcul de l'IPC en una acte durant el qual el ministre de Finances ha expressat la voluntat del Govern d'apostar decidament per aquest departament, posant com exemple la posada en marxa del Consell Andorrà d'Estadística. La renovació metodològica del que es coneix com a canvi d'any base de l'IPC és una operació habitual en tots els sistemes estadístics i s'efectua habitualment cada quatre o cinc anys per tal de millorar la mesura de la inflació anual. En el cas del Principat, l'antic IPC prenia l’any 2001 com a base i, per tant, requeria fa temps una àmplia actualització que es du a terme amb motiu del desplegament del Pla d’estadística 2018-2021.

Durant la presentació s'ha donat a conèixer també l'IPC avançat del mes de febrer que és del 0,4%, amb una variació mensual negativa del 0,2%. El departament d'Estadística ha anat treballant els darrers mesos amb simulacions per preparar-se per als canvis metodològics. Ripoll ha agraït la col·laboració dels diversos establiments que participen en la recollida de preus per poder elaborar l'IPC.