Compartir

El govern inaugurarà el proper dimarts, 6 de març, el Servei de Trobada Familiar, un espai dirigit a famílies amb situacions conflictives on es puguin trobar els infants i adolescents amb els seus, progenitors, familiars o altres persones properes. El consell de ministres ha aprovat, aquest dimecres, el Reglament que ha de regular aquest servei.

Les trobades dels menors amb els seus familiars podran ser estades tutelars o supervisades, o intercanvis. La voluntat és contribuir a mantenir les relacions i garantir els drets i la seguretat d'aquests infants, així com el dret de visita que s'hagi reconegut judicialment als progenitors o éssers més propers als nens i joves. A més, aquest espai de trobada també s'utilitzarà per a situacions de separació o divorci amb un règim de visites establert, per a processos d'adopció o modificació de mesures paternofilials o en cas de tutela per part de l'Administració.

Aquest Servei de Trobada Familiar ja estava previst a la Llei per a l'eradicació de la violència de gènere i la violència domèstica, ja que el Govern té constància, en els darrers temps, d'un increment de les situacions conflictives. Per tal de desenvolupar aquest servei, s'habilitarà un espai al Ministeri d'Afers Socials, amb la finalitat de protegir els menors i prevenir conflictes familiars. De moment es posarà en marxa com a prova pilot i, un cop complert el primer any, es valorarà si s'incorpora a la Cartera de serveis socials i sociosanitaris.