Compartir

El Tribunal Suprem ha dictaminat aquest dimecres que són els clients els que han de pagar l'Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD) en la constitució d'hipoteques, d'acord amb l'acordat pel ple de la Sala I de l'alt tribunal, i no els bancs.

En concret, la sentència del Suprem estima en part els recursos presentats i estableix que per a la constitució del préstec, el pagament incumbeix al titular de la hipoteca, però en canvi pel timbre dels documents notarials, l'impost correspon a la matriu bancària, que s'abonarà “per parts iguals” entre el prestador i prestatari, i el corresponent a les còpies, per a qui les demani. El Suprem considera que la banca no comet cap abús al carregar al client l'impost d'actes jurídics documentates associat a la constitució d'una hipoteca o el de transmissions patrimonials.

Aquest és un dels temes bancaris que més litigis ha provocat en els darrers anys a l'Estat espanyol: el del repartiment de les despeses de constitució de la hipoteca.