Quantcast

La llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic crearà el Servei Meteorològic Nacional

Finalment, el Servei de Meteorologia tindrà llei. Fa unes setmanes que el text –Projecte de llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc)– va entrar a tràmit parlamentari. L'article 13 regula el Servei Meteorològic Nacional, que l'any 2015 va passar del departament d'Indústria al de Medi Ambient, concretament, a l'Oficina de l'energia i el canvi climàtic. La norma donarà validesa jurídica a les previsions, a les dades i a les certificacions, i protegirà la base de dades climàtiques, que està en procés de modernització, segons ha explicat el cap del Servei de Meteorologia, Toni Molné.

La llei també suposarà “un reconeixement institucional al servei”, i facilitarà la representació d'Andorra en organismes internacionals, com l'Organització Meteorològica Mundial (OMM). De fet, el servei andorrà forma part de l'EAWS (European Avalanche Warning Service), l'organisme europeu que regula els mètodes de treball i les normes per elaborar el butlletí d'allaus, perquè en tot Europa es faci segons els mateixos criteris. L'EAWS també fa estudis de la neu, i en determina aspectes com el tipus de gra i la perillositat del mantell nival. Fins l'any 2010, però, l'EAWS només incloïa els països del nord, a partir dels Alps, fins que l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) va assistir a un dels congressos com a convidat, i Andorra hi va anar gràcies a l'ICC. Finalment, l'EAWS va incloure també la serralada pirinenca en els seus congressos i estudis.

La llei

L'article 13 del capítol segon del projecte de llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, sobre estratègia i òrgans, constitueix el Servei Meteorològic Nacional “en els termes i als efectes de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM)”. El text estableix que la missió del Servei és “proveir informació sobre les previsions i els avisos en matèria de meteorologia i sobre l’estat del mantell nival, així com informació sobre climatologia, sobre la base de l'observació, la comprensió i la predicció, sempre d'acord amb l'avenç tecnològic i científic en la matèria”. L'objectiu de recollir aquesta informació és “vetllar per la seguretat de les persones i reduir les pèrdues de béns materials davant d'episodis meteorològics”, a més de contribuir “directament al benestar, al desenvolupament sostenible i a l'augment de la resiliència del país ¡ enfront dels episodis meteorològics extrems en un context de canvi climàtic”.

La llei també determina quines són les funcions bàsiques del Servei Meteorològic Nacional: “Planificar, mantenir i operar la xarxa nacional d'observació meteorològica; detectar, preveure, informar i avisar dels fenòmens meteorològics i de l'estat del mantell nival; proveir informació i serveis meteorològics adaptats als usuaris; registrar i tractar les dades meteorològiques i climàtiques; estudiar i caracteritzar l’evolució climàtica; representar el país davant els organismes meteorològics, centres de predicció d’allaus i climàtics internacionals i vetllar per l’acompliment de les obligacions assumides pel país davant els mateixos organismes”. A més, la norma puntualñitza que com a tasca també en té “tota altra que el Govern li encomani mitjançant decret”.

 

Comentarios de Facebook