martes, 22 septiembre 2020 14:21

El raonador del ciutadà es compromet a atendre les problemàtiques dels joves

Durant els dos mesos que portem d'any, el raonador del ciutadà, Marc Vila, ha fet visites a totes les parròquies i ha parlat amb els set cònsols i també amb la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, per explicar i buscar la manera de treballar conjuntament en favor dels infants i per combatre les problemàtiques que pateixen. És per això que aquest dimecres a la tarda el departament de Joventut, situat a Prada Casadet, ha acollit la Taula permanent de la joventut on Vila ha explicat als set consellers de Joventut de cada comú, a la ministra i al coordinador de Polítiques de Joventut i Voluntariat, Agustí Pifarré, que ell mateix té atribuïdes funcions de tutela en referència als drets dels infants. “Poden venir a la nostra institució a partir de 12 anys sense els pares o representants legals a explicar-me les problemàtiques que pateixin”, ha recordat Vila davant dels mitjans de comunicació abans de començar la trobada. 

Des del 2010, moment en que el raonador té atribuïdes les competències de defensa dels infants, no hi ha hagut gaires casos que s'hagin dirigit a la institució, segons ha explicat Vila. Pel raonador això s'explica perquè aquesta competència no és coneguda entre la població i perquè la resta d'institucions del Principat que treballen en aquest sentit s'han ocupat dels casos que han sorgit. “És important fer-ne difusió i no està de més que una altra institució, fora de l'entramat típic institucional, pugui recollir o detectar aquest tipus de problemàtiques, com ara abusos o assetjament en l'àmbit familiar o escolar”, ha explicat Vila.

Segons el raonador, el principal objectiu de la trobada és que s'incorporin en les tasques que porten a terme els diferents departaments de Joventut dels comuns, activitats per explicar els drets dels infants i donar als joves consells i orientació sobre la institució del Raonador del Ciutadà.