Compartir

El consell de ministres ha aprovat el reglament de classificació i establiment de les condicions d’atorgament de l’autorització de nucli zoològic per a animals domèstics i les condicions que han de complir les instal·lacions. Cal destacar que una de les novetats és que els professionals que treballen amb animals tindran un termini de divuit mesos per actualitzar la seva formació.

D'aquesta manera, el nou reglament recull el que ja establia la reglamentació anterior, del 2015, però introdueix l’obligació de mantenir una distancia mínima entre aquests establiments i d’altres habitatges i estipula la formació requerida per als professionals.

Així, el nou reglament estableix els requisits de formació i de capacitació de les persones que treballen amb els animals. Els professionals dels establiments de venda d’animals, residències, centres de cria o activitats d’ensinistrament hauran de justificar que disposen de formació suficient. En aquest sentit, la formació necessària es concreta en el títol de nivell postobligatori o superior en disciplines vinculades amb la salut, la tinença o el comportament dels animals. Així mateix, es preveu la creació d’una formació continuada mínima de 100 hores en disciplines relacionades amb la tinença d’animals que oferirà en Centre de Formació Professional, en col·laboració amb el departament d’Agricultura, i que també es considerarà formació suficient per a les persones que no disposin d’altres titulacions reconegudes.

D'altra banda, cal recordar que el reglament del 2015 ja regulava la classificació i les condicions per a l’autorització de nucli zoològic per a animals domèstics, les obligacions de funcionament i el tipus d’instal·lacions, però des de l'executiu es posa en relleu que s’ha constatat la necessitat de completar els requeriments d’aquestes instal·lacions amb aquest nou reglament. D’una banda, el nou text estableix que els centres o instal·lacions de nova creació que tinguin animals domèstics en espais exteriors, encara que no sigui durant la major part del dia, hauran de respectar una distància mínima respecte dels habitatges de terceres persones o establiments on hi hagi activitat comercial. Aquesta distància s’ha establert en 50 metres quan s’acullin entre cinc i nou animals de forma simultània, i en 100 metres si se n’acullen deu o més.

D'altra banda, el consell de ministres celebrat aquest dimecres ha acordat l’adhesió d’Andorra al Conveni de l’Organització Meteorològica Mundial, que entrarà a tràmit parlamentari en els propers dies. La incorporació a aquesta organització permetrà a Andorra aportar informació de les observacions que es fan al país i beneficiar-se de les que es fan arreu. Així, aquesta informació permet respondre a les obligacions de determinats convenis internacionals, com el conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, al qual Andorra es va adherir el 2011, i esdevé un complement natural al Grup Internacional d’Experts sobre el Clima al qual Andorra ja hi participa.